Ministerstwo Rolnictwa podało wysokość stawek dopłat bezpośrednich za 2016 r.

Więcej: MRiRW: Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2016 r.

Płatności przeliczono po kursie 4,3192 zł za 1 EUR – czyli po kursie z ostatniego dnia września, mniej korzystnym dla rolników, niż kurs z całego miesiąca.

Więcej: Do dopłat kurs euro 4.3192 zł czy 4.3207 zł?

W tym roku kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie wynosi 3,429 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany - 14,811 mld zł.

W nawiasie podajemy dla porównania stawki ubiegłoroczne (kurs euro za 2015 r. wynosił 4,2448 zł).

Jednolita płatność obszarowa – 462,05 zł/ha (453,70 zł/ha)

Płatność za zazielenienie – 310,10 zł/ha (304,31 zł/ha)

Płatność dla młodego rolnika – 231,97 zł/ha (258,97 zł/ha)

Płatność dodatkowa – 172,79 zł/ha (170,22 zł/ha)

Płatność do bydła – 256,20 zł/szt. (261,37 zł/szt.)

Płatność do krów – 322,62 zł/szt. (314,28 zł/szt.)

Płatność do owiec – 111,95 zł/szt. (116,56 zł/szt.)

Płatność do kóz – 68,25 zł/szt. (77,80 zł/szt.)

Płatność do roślin wysokobiałkowych – 430,49 zł/ha (415,21 zł/ha)

Płatność do chmielu – 2317,00 zł/ha (2 311,32 zł/ha)

Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1287,75 zł/ha (1 387,12 zł/ha)

Płatność do buraków cukrowych – 1952,25 zł/ha (2 138,45 zł/ha)

Płatność do pomidorów – 3074,09 zł/ha (4 272,62 zł/ha)

Płatność do owoców miękkich – 904,78 zł/ha (927,65 zł/ha)

Płatność do lnu – 289,94 zł/ha (411,92 zł/ha)

Płatność do konopi włóknistych – 547,59 zł/ha (572,49 zł/ha)

Płatność do tytoniu - Virginia – 4,12 zł/kg (4,34 zł/kg)

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń – 2,89 zł/kg (3,05 zł/kg)

 

Czy to stawki ostateczne? W ubiegłym roku stawki zmieniono jeszcze w styczniu.

Więcej: Zmiana stawek dopłat bezpośrednich za 2015 r.