Od 1 lutego obniżono podatek VAT z 23% do 8% na paliwa (olej napędowy, biokomponenty wytwarzające samoistne paliwa, benzyna, gaz płynny), przedłużono stawkę 5% na prąd, obniżono VAT na ciepło do 5%, wprowadzono zerową stawkę VAT na nawozy i inne wybrane środki wykorzystywane w produkcji rolniczej, a także na gaz ziemny oraz dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych do tej pory stawką 5%.

Wybierz najlepsze finansowanie dla swojego gospodarstwa!

A co z olejem opałowym? 

W czasie procedowania ustawy antyinflacyjnej senat zaproponował siedem poprawek. Niestety wszystkie zostały odrzucone przez sejm bezwzględną większością głosów.

Jakie poprawki zgłaszał senat?

Senat przede wszystkim zaproponował obniżenie stawki VAT do 8 proc. także dla węgla i koksu, olejów napędowych używanych do celów opałowych, olejów opałowych, pozostałych paliw opałowych oraz gazu LPG wykorzystywanego do celów opałowych.  

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych posłowie opozycji wskazywali, iż przyjęte przez sejm zmiany w ustawie dyskryminują osoby, które nie mają przyłączy do sieci gazowej. Komisja jednak negatywnie oceniła propozycje senatu. 

O obniżenie stawki VAT na gaz LPG używany do ogrzewania budynków bezskutecznie walczyła także Polska Organizacja Gazu Płynnego w piśmie do premiera z dnia 19 stycznia 2022r.  

Olej opałowy bez zmian w Tarczy Antyinflacyjnej 2.0

Reasumując oleje opałowe, gaz LPG, węgiel, koks i inne paliwa używane do ogrzewania budynków pozostały ze stawką VAT w wysokości 23%. Obniżono jedynie stawkę na energię cieplną do 5% utrzymano taką samą stawkę na prąd oraz zerową na gaz ziemny.