Nowy projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, w tym w zakresie czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.

Jednym z kluczowych elementów zapewniających odpowiednio wysoki poziom przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest stworzenie skutecznego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych przez wprowadzenie bezpośrednio czynności kontrolnych diagnostów przeprowadzających badania techniczne.

Projekt zakłada wiec wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych i przechowywania tej dokumentacji przez okres 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, co umożliwi identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu.

Dokumentowanie fotograficzne ma podnieść standard badań technicznych

Projekt ustawy narzuci nowy obowiązek polegający na fotografowaniu każdego pojazdu mechanicznego w trakcie wykonywania badania technicznego, aby w każdej chwili właściwy organ mógł sprawdzić poprawność przeprowadzonych badań przez stacje diagnostyczne.

Pełna diagnostyka pojazdu oprócz dodania do systemu przebiegu pojazdu oraz wyniku badania, wiązałaby się też z gromadzeniem dokumentację i fotograficznej potwierdzającą obecność pojazdu na badaniach technicznych.

Na razie w projekcie nie ma określonej szczegółowej procedury jakiego rodzaju zdjęcia będą diagnosty mieli obowiązek wykonywać tzn. czy wystarczy wyłącznie  zdjęcie samego auta z widoczną tablicą rejestracyjną, potwierdzające obecność pojazdu w trakcie przeprowadzania badania na stacji kontroli, czy też zestaw fotografii dokładnie dokumentujących jaki jest stan techniczny pojazdu.

Niemniej wprowadzenie nowych obowiązków gromadzenia dokumentacji fotograficznej na pewno wpłynie to za wzrost cen za tego typu usługi oraz dokładniejsze kontrole pojazdów mechanicznych.

Termin przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów planowany jest na III kwartał 2020 r.