• Od 27 stycznia 2023 r. będzie można składać zgłoszenia online o pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów do stosownych urzędów.
  • Trwają pracę nad nowelizacją Ustawy o Ochronie Środowiska, zwiększające o 20 cm  (w stosunku do obowiązujących wymiarów) – obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na wycinkę. Planowane zmiany najprawdopodobniej wejdą w życie na początku 2023 r.
  • Jeżeli przepisy wejdą w życie w 2023 r., skróceniu do 14 dni (z 21) ulegnie termin na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także do 7 dni (z 14) termin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.

Zgodnie z już podpisaną przez Prezydenta RP ustawą z 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców będzie można od 27 stycznia 2023 r.  składać zgłoszenie online w sprawie wycinki drzew na działce.

Wprowadza ona nowelizacje przepisów w ustawie o ochronie środowiska, które upraszczają procedury związane z składaniem zgłoszenia o wycinkę drzew lub krzewów.

Pamiętajmy, że obowiązują nadal przepisy, niezależnie czy jesteśmy osobą prywatną lub prowadzimy gospodarstwo rolne, zgodne z ustawą o ochronie przyrody (art. 83f. 1) musimy zgłosić wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm  przekracza 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego oraz 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego. W przypadku wycinki pozostałych gatunków gdy obwód ten obwód jest większy niż 50 cm.

Jak wiadomo zgłoszenie dot. wycinki drzew (zarówno zgłoszenie zamiaru wycięcia, jak uzyskania pozwolenia na wycinkę większych drzew) na działce wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku papierowego oraz przedłożenia dodatkowych dokumentów.

Jak zapowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska wnioski (zgłoszenie zamiaru i wniosek o pozwolenie) o wycinkę drzew zostaną nie tylko ujednolicone, ale będzie można je składać do gminy drogą elektroniczną, online przez Internet. Gminy będą zobowiązane do przyjmowania takich elektronicznych zgłoszeń dot. wycinki drzew od  27 stycznia 2023 r. 

Grubsze o 20 cm drzewa do wycinki  bez konieczności uzyskania pozwolenia od 2023 r.?

Jednak szykuje się o wiele ważniejsza nowelizacja Ustawy o Ochronie Przyrody zostanie wprowadzona dzięki ustawie o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. 

Warto mieć na uwadze, że cały czas nad nowymi przepisami nowelizującymi Ustawę o Ochronie Przygody trwają prace. Jednak wprowadzą one istotne zmiany i ułatwienia w wycince drzew na działkach prywatnych najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2023 r.

Nowelizacja ma na celu w pierwszej kolejności ograniczenie sytuacji, w których planowane usunięcie drzew, rosnących na  prywatnych nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wymaga zgłoszenia do właściwego organu, który może sprzeciwić się ich usunięciu.

Zmiany polegają na zwiększeniu o 20 cm – w stosunku do aktualnie obowiązujących wymiarów – obwodu pnia drzewa (mierzonego na wysokości 5 cm), od którego wymagane jest dokonanie przedmiotowego zgłoszenia.

Powyższe zmiany pozwolą od 2023 r. (po zmianie przepisów) na wycinkę na działce drzew, których obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm będzie przekraczać:

  • do 100 cm (obecnie jest  80 cm) – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • do 85 cm (obecnie jest 65 cm) – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • do 70 cm (obecnie jest 50 cm) – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Nie będziemy musieli składać wniosku o pozwolenie na wycinkę takich drzew, a jedynie będziemy musieli zgłosić tylko zamiar dokonania wycinki do urzędu gminy i to przez Internet 

Skrócony czas na oględziny dotyczące wycinki drzew i wiatrołomów

Co więcej projektowana ustawa o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych skróci też czas dokonywania oględzin zgłoszonych drzew do wycinki oraz czas na wniesienie ewentualnych sprzeciwów przez gminy.

Jeżeli przepisy wejdą w życie skróceniu do 14 dni (z 21) ulegnie termin na dokonanie przez organ oględzin zgłoszonych do wycinki drzew, a także do 7 dni (z 14) termin na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.

Jednocześnie projektowane przepisy wprowadzą ustawowy – 14-dniowy termin na rozpoznanie odwołania od sprzeciwu wniesionego przez organ.

Jak podkreślają autorzy dzięki tej zmianie właściciele nieruchomości będą mogli w szerszym zakresie korzystać z przysługującego im prawa własności, a w sytuacji, w której będą chcieli dokonać usunięcia drzewa wymagającego zgłoszenia, szybciej uzyskają ostateczne rozstrzygnięcie, czy mogą tego dokonać.

Dzięki temu rzadziej będą pozbawiani możliwości usunięcia drzewa i nowego zagospodarowania swojej nieruchomości w trakcie jednego sezonu, co aktualnie – ze względu na przeciągające się czynności administracyjne – często ma miejsce.