Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych, prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Agencji, informację o wysokości wsparcia przysługującego na kilogram mleka oraz wysokość wsparcia przysługującego na sztukę świni.

Wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wynosi 0,014962 zł – poinformowano wczoraj, wbrew wcześniejszym zapowiedziom.

Więcej: Nadzwyczajne wsparcie dla producentów mleka i wieprzowiny wciąż nieokreślone

O udzielenie wsparcia mogli ubiegać się producenci mleka, którzy:

·     w roku kwotowym 2014/2015 wprowadzili do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15 000 kg,

·     w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadają co najmniej 3 krowy typu użytkowego: mleczny lub kombinowany, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Wsparcie udzielane będzie do maksymalnej wysokości dostaw nie większej niż 300 000 kg. Na pomoc mogą także liczyć następcy prawni producentów mleka.

A co z wysokością pomocy na sztukę świni? Z tym trzeba poczekać jednak do przyszłego tygodnia – mówi rzecznik prasowy ARR Karolina Dziewulska-Siwek.

Wiadomo tylko, że pomoc może być udzielona do liczby świń nie większej niż 2000 i nie może przekroczyć 70 zł do sztuki.