Dziś podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie przedstawiona informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 r.

W przygotowanej na obrady informacji można przeczytać, że nie ma żadnego zagrożenia dla terminowego wypłacenia zaliczek dopłat.

„Zgodnie z zapewnieniami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), nie występują opóźnienia we wdrożeniu systemu informatycznego w stosunku do wymagań w zakresie realizacji ustawowych zadań ARiMR” – informuje MRiRW.

A co to oznacza? Otóż nie wszystkie funkcjonalności systemu informatycznego są wdrożone, ale nie występują żadne opóźnienia w ich wdrażaniu. To, co zakontraktowano z wykonawcą systemu informatycznego, umożliwia natomiast rozpoczęcie realizacji wypłat płatności w określonych przepisami terminach.

Jak tłumaczy ministerstwo, pełną funkcjonalność system osiąga na ostatnim etapie – czyli podczas naliczeń płatności. Taki model budowy oprogramowania jest racjonalny i stosowany od początku, czyli od 2004 roku.

„Z informacji przekazanych przez ARiMR wynika, że w odniesieniu do kampanii roku 2017 dotychczas udostępniono funkcjonalności, które umożliwiły wprowadzenie danych i przeprowadzenie pełnej kontroli kompletności wniosków o przyznanie płatności. Udostępniona została także funkcjonalność dotycząca kontroli administracyjnej, która zgodnie z przepisami unijnymi, przeprowadzana jest w oparciu zarówno o dane alfanumeryczne, jak i o dane graficzne (z wrysowanych działek rolnych) – według stanu na dzień 22 września 2017 r. kontrole administracyjne zostały przeprowadzone dla ponad 776 tys. rolników, co stanowi ok. 60 proc. wnioskujących o przyznanie płatności (ok. 1,342 mln rolników). Obecnie są prowadzone intensywne prace nad dostosowaniem modułu naliczeń płatności.

Funkcjonalności systemu umożliwiające realizację zaliczek na poczet płatności bezpośrednich są implementowane w systemie Oracle E-Business Suite (EBS) w module zaliczki. Do modułu tego pobierane są dane dotyczące powierzchni/liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do przyznania płatności, ustalone w wyniku przeprowadzonej kontroli administracyjnej w systemie IACSplus.

Mając na uwadze obecny stan przygotowania ARiMR, pragnę zapewnić, że nie ma zagrożenia dla realizacji płatności zaliczkowych za 2017 r.” – zapewnia minister w informacji przygotowanej dla posłów.

Jak dodał, najpierw płatności trafią do gmin „klęskowych”.

Posłowie zajmą się informacją dziś o godz. 9. 

W ubiegłym roku o tej porze kontrolą administracyjną było objętych więcej wniosków, bo 80 proc.

Więcej: ARiMR: Zadania dot. płatności bezpośrednich zgodnie z harmonogramem

Przeprowadzenie kontroli administracyjnej jest niezbędne do wypłacenia zaliczek: zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dokonuje się po zakończeniu weryfikacji warunków kwalifikowalności do danej płatności.  Zgodnie z rozporządzeniem 1306 z 2013 r., art. 74 i 75, w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania pomocy przeprowadza się kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy.

Więcej: Zaliczki dopłat także dla wytypowanych do kontroli na miejscu i ukaranych