Czy zrealizowano postulat wzmocnienia gospodarstw rodzinnych? Czy trzeba spodziewać się ograniczenia unijnego budżetu na rolnictwo i co stanie się, jeśli zostaną ograniczone dopłaty, a antidotum na to będzie możliwość większego wpływania przez rolników na wysokość cen? Jakie są szanse na zrównanie dopłat w UE? O tym wszystkim podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie mówił naszej redakcji minister Krzysztof Jurgiel.