W sprawie wyrównania dopłat kandydat na komisarza ds. rolnictwa pisze, że celem jest zapewnienie "minimalnego poziom ujednolicenia wartości wszystkich należności najpóźniej do 2026 roku".

Zamieszczone na stronach internetowych kilkunastostronicowe odpowiedzi każdego z kandydatów na komisarzy dotyczą ich niezależności, działań w zakresie zapewnienia równowagi płci, ale też konkretnych wyzwań w obszarach, którymi mają się oni zajmować.

Kandydatka na wiceszefową KE ds. wartości i przejrzystości Viera Jourowa podkreśliła w odpowiedziach, że praworządność będzie nadal jedną z najważniejszych spraw, którymi zajmie się nowa Komisja Europejska. Zapowiada, że będzie zdeterminowana w swoich działaniach, ale jednocześnie będzie równo traktowała państwa członkowskie.

"Dopilnuję, aby w przypadku zagrożenia praworządności podjęto szybkie i proporcjonalne działania. Mamy do dyspozycji szereg narzędzi. Oprócz art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej Komisja powinna również w pełni wykorzystywać swoje uprawnienia w przypadku naruszenia prawa UE" - pisze w odpowiedzi dotyczącej tej tematyki. Wskazuje, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE ma w tej sprawie "kluczowe znaczenie, a także nakłada nowe obowiązki".

Jourova wskazuje, że UE musi poświęcić uwagę prowadzonym procedurom z art. 7 (prowadzone są wobec Polski i Węgier), aby uzyskać zamierzony efekt. Zapowiada, że będzie też pracować nad unijnym mechanizmem zapobiegającym łamaniu praworządności.

Ten temat porusza też w swoich odpowiedziach kandydat na komisarza ds. sprawiedliwości Didier Reynders. "Będę przewodził pracom Komisji mającym na celu zapewnienie przestrzegania praworządności w całej Unii, w koordynacji z wiceprzewodniczącym KE ds. wartości i przejrzystości. Musimy wzmocnić kulturę praworządności wśród ogółu społeczeństwa" - napisał.

Z kolei Wojciechowski, pisząc o koniecznych reformach w swoim obszarze, wskazał na konieczność zapewnienia nowoczesnej, efektywnej, ale jednocześnie uproszczonej polityki. "Musimy stać się kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla i poradzić sobie ze zmianami klimatu; potrzebujemy długoterminowej wizji naszych obszarów wiejskich" - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że zapowiedziany przez szefową KE Ursulę von der Leyen "Zielony Ład" stawia przed UE ambicję, by Europa stała się pierwszym neutralnym klimatycznie kontynentem, zachowała swoje środowisko naturalne i poszła w kierunku zerowych zanieczyszczeń. "Europejskie rolnictwo i Wspólna Polityka Rolna muszą odgrywać kluczową rolę w tym procesie" - zwrócił uwagę.

Wojciechowski opowiedział się w swoich odpowiedziach za kontynuowaniem unijnej polityki zawierania umów o wolnym handlu z krajami trzecimi. Jak zaznaczył, unijny sektor rolno-spożywczy korzysta z możliwości, jakie otwiera międzynarodowy handel przez dodatkowy dostęp do rynków w innych państwach. Zastrzegł przy tym, że potrzeba takie kalibracji porozumień, żeby zapewnić ochronę szczególnie wrażliwym sektorom.

Kandydat na komisarz ds. rolnictwa pisze też o konieczności wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw czy "uczciwej dystrybucji" środków na rolnictwo. W kontekście dopłat bezpośrednich przypomina, że połowa beneficjentów to gospodarze mający mniej niż 5 hektarów.