PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kary administracyjne za przemieszczanie i gromadzenie się. Czy grożą też rolnikom?

Kary administracyjne za przemieszczanie i gromadzenie się. Czy grożą też rolnikom? Fot. Shutterstock

Autor: Radosław Zieniewicz

Dodano: 03-04-2020 17:50

Tagi:

Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone ograniczenia związane z przemieszczaniem się i gromadzeniem się. Ponadto za złamanie tych przepisów, najnowsza ustawa tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadza szereg kar administracyjnych sięgających od 5 tys. zł do 30 tys. zł. W jakim stopniu dotyczą one rolników?Rząd zdecydował się od 1 kwietnia br. skorzystać z dodatkowych uprawnień na mocy rozporządzenia art. 46a-46b ustawy ws. chorób zakaźnych oraz dodanych ustawą ws. COVID-19.

Ponadto Rada Ministrów wprowadziła też 31 marca br. rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która od 1 kwietnia do 11 kwietnia br. (teraz już do 19 kwietnia br.) wprowadza szereg restrykcji związanych z przemieszczaniem się i gromadzeniem się na terenie Polski. Oczywiście utrzymany został ogólny zakaz przemieszczania się i gromadzenia się z Rozporządzenia z 24 marca br. Nowością jest zaostrzenie powyższych przepisów.

W czwartek 9 kwietnia br. odbyła się kolejna konferencja prasowa m.in. z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego oraz  Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego.

Podczas tej konferencji wprowadzili jedno bardzo ważne obostrzenie, których pracownicy targowisk i bazarów oraz ich klienci będą musieli przestrzegać. Od 16 kwietnia br. wprowadzono konieczność zakrywania ust i nosa przy użyciu np. maseczek w miejscach publicznych, czyli także na targowiskach i giełdach rolnych oraz bazarach.

Ponadto podczas wczorajszej konferencji utrzymano do 19 kwietnia br. poniższe obostrzenia wprowadzone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zaostrzenie przepisów

I tak, zgodnie z art. 18 z Rozporządzenia z 31 marca br. wprowadzono obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowego dystansu od każdego innego pieszego. Rozporządzenie dopuszcza możliwość wspólnego przemieszczania się bliżej dzieci do 13. roku życia i osób wymagających opieki ze względu na stan zdrowia.

Ponadto od 1 do 11 kwietnia 2020 r. (teraz już do 19 kwietnia br.) dzieci i młodzież do 18. roku życia mogą opuścić dom wyłącznie pod nadzorem i opieką osoby dorosłej. Co ciekawe, rozporządzenie nie wprowadza limitów określających, ile jedna dorosła osoba może eskortować osób do 18. roku życia.

Rozporządzenie to zabrania też korzystania z „pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni”, w szczególności: „parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż”. Co ciekawe, w Rozporządzeniu zakazem nie zostały objęte lasy

Ogromnymi zmianami, jakie prowadza Rozporządzenie z 31 marca br. są te dotyczące funkcjonowania sklepów, targowisk i otwartych straganów. Od 1 kwietnia do 11 kwietnia 2020 r. (teraz już do 19 kwietnia br.) w sklepach, na targowiskach i straganach może przebywać wyłącznie po 3 klientów na każdą kasę lub punkt sprzedaży – z wyłączeniem osób stanowiących obsługę tych obiektów. Ponadto w godzinach od 10.00 do 12.00 zakupy mogą robić wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia, zaś wszyscy kupujący są zobowiązani nosić  jednorazowe rękawiczki.

Od 2 kwietnia 2020 r. wszystkie sklepy, targowiska i stragany mają obowiązek zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki dezynfekcyjne, dezynfekować stanowisko obsługi lub kasowe po każdym kliencie. Ponadto pracodawcy mają obowiązek zapewnić wszystkim zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także utrzymać odległość co najmniej 1,5 metra między stanowiskami pracy.

Ponadto do 19 kwietnia br. jest wprowadzony zakaz otwarcia w soboty i niedziele sklepów budowlanych o powierzchni powyżej 2 tys. m2.

Oczywiście obowiązuje nadal zakaz gromadzenia się zgodnie z nowym Rozporządzeniem z 31 marca br. artykuł 14. 1. w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r., (teraz już do 19 kwietnia br.) wedle którego zakazuje się  organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U.z 2019 r. poz. 631).

Co więcej art. 15 tegoż Rozporządzenia określa że:

"W okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania, zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzenia."

A jakie kary przewiduje Ustawodawca za złamanie przepisów w Rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii?

Surowe kary administracyjne za złamanie zakazów

Rada Ministrów przedłużyła stan epidemii do 11 kwietnia br. Sejm wprowadził ustawę, a Prezydent RP ją podpisał z dniem 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza surowe kary pieniężne za złamanie przepisów określonych m.in w Rozporządzeniu z 31 marca br.

A te surowe kary nie ograniczają się tylko do osób objętych kwarantanną. Od 1 kwietnia br. do odwołoania wszyscy obywatele objęci zostali tymi karami określonymi w tzw. "Tarczy Antykryzysowej". Jakie to kary? 

W skrócie, za złamanie zakazu przemieszczania się grozi kara od 5 do 30 tys. zł. Za naruszenie zasad kwarantanny grozi kara pieniężna wynosząca do 30 tys. zł. Zaś za naruszenie zakazu zgromadzeń grozi kara od 10 do 30 tys. zł.

Należy jeszcze podkreślić, że są to kary nakładane w drodze administracyjnej i jak określa Ustawa decyzja w sprawie kary pieniężnej podlega natychmiastowemu wykonaniu z dniem jej doręczenia. Decyzję tę doręcza się niezwłocznie. Warto przy tym przypomnieć, że  kara administracyjna w przeciwieństwie do mandatu musi być przyjęta Jest natychmiast wykonalna, obowiązkowa wpłacana w ciągu 7 dni od jej wydania i sięgać może wysokości nawet 30 tys. zł. Jak widzimy poniżej, Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza kary administracyjne.

"Art. 48a. 1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w:
1) art. 46 ust. 4 pkt 1 lub w art. 46b pkt 5 i 9–12, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł;
2) art. 46 ust. 4 pkt 2 lub w art. 46b pkt 3, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;
3) art. 46 ust. 4 pkt 3–5 lub w art. 46b pkt 2 i 8, podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł;
4) art. 46 ust. 4 pkt 6, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł;
5) art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46b pkt 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł.
2. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji, o których mowa w art. 47 ust. 4, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.

W jakim stopniu kary te dotyczą rolników?

Jak widzimy za naruszenie zasad przemieszczania się oraz gromadzenia się grożą ogromne kary sięgające od 5 tys. zł do nawet 30. tys. W jakim stopniu dotyczą rolników?

Jeżeli chodzi o rolników to najnowsze zasady ustalone podczas 9 kwietnia br. utrzymuje obostrzenia wprowadzone w Rozporządzeniu z 31 marca br., co do ich wykonywanej pracy.

Czyli, rolnikom nie grożą wyżej wymienione kary, jeśli przemieszczają się lub gromadzą w celu wykonywania swoich obowiązków.

Zgodnie z art. 5 tegoż rozporządzenia rolnicy w celu wykonywania swoich obowiązków mogą swobodnie się przemieszczać. Innymi słowy, zakaz dotyczący pozostawania w domu i nieprzemieszczania się nie obowiązuje rolników, którzy wykonują swoje prace w gospodarstwie rolnym i muszą się przemieszczać, choćby po to, aby dokonać niezbędnych zakupów np. nawozów, środków ochrony roślin itd., aby tę prace móc swobodnie kontynuować.

Drugi wyjątek to zaspokajanie niezbędnych potrzeb własnych, jak i tych najbliższych członków rodziny. Chodzi o załatwianie obowiązków związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskaniem opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupem towarów i usług z tym związanych.

Nowe rozporządzenie także zakazuje zgromadzeń, imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi.

I w tym przypadku nie obowiązują one osób prowadzących działalność rolniczą. Jak czytamy w Rozporządzeniu w art 14: 

 "Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, (organizowanie zgromadzeń, spotkań i zebrań) nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym".Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (56)

 • Cvv 2020-04-08 06:51:28
  Jakbyscie byli z miasta to byscie na strone rolnicza nie zagladali bo co was to obchodzu
 • Andrzej 2020-04-05 23:29:39
  Po co wzajemne obrzucanie się błotem wieś potrzebuje miasto a miasto wieś nie można normalnie żyć
 • pocztówka z małego Bergamo 2020-04-05 13:49:46
  Widzę ze u was nie ma osób zarazonych koronowirusem stad ta przepychanka.U mnie w powiecie juz 60 zarazonych zamkniety szpital posterunek policji a wszystko to przez brak przestrzegania kwarantanny przez pierwszych zarazonych. Osoby zarazone dla niepoznaki na zakupy wyjeżdzaly z miasta do wiejskich sklepów Dino bo tam ich nikt nie zna. Brak reakcji słuzb na taki proceder doprowadził do tragedi. Ale kto sie tam przejmuje innymi ważne że się bylo na nartach we Włoszech a teraz planuje się letnie wczasy dobrobyt robi swoje.
  • Obserwator 2020-04-05 14:58:46
   To chyba o Krotoszynie piszesz bo tam jest epicentrum koronawirusa. Policja i szpital zamknięte i 60 chorych w Powiecie.
   • pocztówka z małego Bergamo 2020-04-05 17:26:12
    Tak a wszystko przez naszego głownego łowczego krajowego który pochodzi z naszego powiatu. Najpierw zaraził ojca który zmarł w szpitalu Kaliskim oraz całą rodzine a że to ludzie na piedestale to nic sobie nie robili z kwarantanny bo co ich obchodzi życie i zdrowie innych. Zresztą pan łowczy zaraził wirusem w Warszawie ministra srodowiska Wosia.
 • Normalny 2020-04-05 09:36:25
  Zima to do wsi maja ból (...) a na majowka i jezioro to rzadkiem jak szczury jada
 • Normalny 2020-04-05 09:29:08
  Daje 15 zloty przy pomocy przy drzewie to wiecej jak na budowie zapraszam miastowych a nie stoicie pod biedra i tylko szefie dorzuć do piwa haha miado wielkie
  • Bit 2020-04-05 10:27:45
   To stoją Twoje dzieci co wyszły ze wsi z gołą d... I proszą o 1 zł na wino.
   • Farmer ze wsi 2020-04-05 12:04:04
    Faktem jest że najbardziej na wieś jadą ci co z tej wsi wychodzą i słoma z buta wystaje. Ale właśnie miasta z wsi powstały robić się nie chciało to wiali jak szczury. Ciekawe co zrobią jak rolnik padnie i zapasy jadła się skończą pewnie jak szczury będą siebie ma wzajem pozerac
   • Bit 2020-04-05 15:03:58
    @Farmer ze wsi Spokojnie, rolnictwo nigdy nie padnie. Są gospodarstwa co muszą się rozwijać i brać kolejne kredyty. Bo jak nie to ich zlicytują i pod most pójdą. Na wsi test taka zawiść, taka zazdrość aby więcej i więcej mieć i więcej produkować od sąsiada. A ta mentalność nigdy się nie skończy więc będą produkować świnie za 4 zł mleko za 1 zł a byki po 5 zl. Najważniejsze aby mieć więcej od sąsiada. Więc jadła nie zabraknie.
   • Farmer ze wsi 2020-04-05 15:13:56
    Cześć skończy bo młodzi nie chcą A z.wiekiem siły zabraknie do tyrania.a w takiej sytuacji i więcej od somsiada też przestanie się opłacać zapasy na dokładnie się skończą i sąsiad też n Nie ma nieograniczonego budżetu. Jedzenia nie zabraknie ale jedzenia A jedzenia .
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.132.33
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.