Rząd w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 marca br., zaostrzył przepisy dotyczące z powodu coraz większej liczby zachorowań z powodu koronawirusa. Przepisy te mają obowiązywać od 25 marca br. do 11 kwietnia br. 

W skrócie, nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadza zakaz zgromadzeń i obowiązek pozostania w domu na terenie całego kraju.  Za jego złamanie grozi kara do 5 tys. zł.

Wyjątki dotyczące gromadzenia się i pracy w gospodarstwie rolnym

Obostrzenia, które obowiązują od tej środy wprowadzają wyjątki. Jednym i najistotniejszym z punktu widzenia prowadzenia działalności rolniczej to możliwość wykonywania działalności rolniczej, albo prac gospodarstwie rolnym, a także zakup towarów i usług z tym związanych.

Innymi słowy, zakaz dotyczący pozostawania w domu i nieprzemieszczania się nie obowiązuje rolników, którzy wykonują swoje prace w gospodarstwie rolnym i muszą się przemieszczać, choćby po to, aby dokonać niezbędnych zakupów np. nawozów, środków ochrony roślin itd., aby tę prace móc swobodnie kontynuować.

Drugi wyjątek to zaspokajanie niezbędnych potrzeb własnych, jak i tych najbliższych członków rodziny. Chodzi o załatwianie obowiązków związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskaniem opieki zdrowotnej lub psychologicznej oraz zakupem towarów i usług z tym związanych.

Nowe rozporządzenie zakazuje zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi.

I w tym przypadku nie obowiązują one osób prowadzących działalność rolniczą. Jak czytamy w Rozporządzeniu: 

 "Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, (organizowanie zgromadzeń, spotkań i zebrań) nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym."