Jak ogłosił biuro prezydenta odpowiednią ustawę, uchwaloną przez parlament, podpisał prezydent Kassym-Szomart Tokajew.

Korekty wprowadzone do krajowego prawa gruntowego dotyczą zagranicznych osób fizycznych i prawnych, a także bezpaństwowców i przedsiębiorstw z udziałem zagranicznym.

Prawa najmu nabyte przed połową 2016 r. mają obowiązywać do końca obowiązywania odpowiedniej umowy i nie będą przedłużane.