Po dzisiejszym posiedzeniu rządu poinformowano, że Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu liczby zaleceń dla Polski - z czterech do trzech.

„Rząd pozytywnie odebrał usunięcie zalecenia dotyczącego wprowadzenia systemu rejestracji dochodów gospodarstw rolnych oraz zmianę podejścia KE do funkcjonowania odrębnych systemów emerytalnych (dotychczasowe zalecenia koncentrowały się na konieczności dostosowania systemów emerytalnych dla górników i rolników do powszechnego systemu emerytalnego)” - poinformowano.

Treść szczegółowych zaleceń dla Polski na lata 2016-2017:

- Osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego w latach 2016 i 2017. Wzmocnienie ram budżetowych przez ustanowienie niezależnej rady fiskalnej. Zwiększenie efektywności poboru podatków przez zapewnienie poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz ograniczenie stosowania preferencyjnych stawek VAT.

- Zapewnienie stabilności systemu emerytalnego oraz zwiększenie uczestnictwa w rynku pracy przez rozpoczęcie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych, a także usunięcie przeszkód zniechęcających pracodawców do wyboru trwałych form zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

- Podjęcie działań w celu usunięcia przeszkód utrudniających inwestycje w infrastrukturę transportową, energetyczną i budowlaną, a także zwiększenia stopnia pokrycia obszarów gmin planami zagospodarowania przestrzennego.