W związku z wieloma restrykcjami i ograniczeniami wprowadzonymi w krajach UE z powodu pandemii koronawirusa, w celu zminimalizowania negatywnych skutków występowania tej zarazy, Komisja Europejska wprowadziła 30 kwietnia br. przepisy mające na celu zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, w sektorze ziemniaków oraz mleka i przetworów mlecznych. 

Jak przypomina ARiMR, rolnicy, zrzeszenia rolników, związki takich zrzeszeń oraz uznane organizacje producentów, zrzeszenia uznanych organizacji producentów i uznane międzybranżowe organizacje, na podstawie tych przepisów mają możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i wydawania wspólnych decyzji dotyczących powyższych sektorów.

Do tej pory - zawieranie takich porozumień i praktyk (które - w domyśle - mogłyby mieć wpływ na handel między państwami UE) było zakazane.

Porozumienia i decyzje w sektorze ziemniaków dotyczą ziemniaków do przetwórstwa i mogą obejmować:

  • wycofanie z rynku (zniszczenie);
  • bezpłatną dystrybucję (do banków żywności, instytucji publicznych);
  • przetwarzanie do innych celów (m.in. na paszę dla zwierząt, alkohol, skrobię);
  • dłuższe przechowywanie (tworzenie i wyszukiwanie możliwości przechowywania oraz przygotowania ziemniaków do przechowywania przez dłuższy okres);
  • promocję konsumpcji produktów przetworzonych z ziemniaków;
  • okresowe wspólne planowanie produkcji (wielkości nasadzeń) i dostosowanie istniejących umów obejmujących ziemniaki w ramach kampanii 2020 r.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 1, tj. od 5 maja 2020 r.

Porozumienia i decyzje w sektorze drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, obejmują:

  • wycofanie z obrotu i bezpłatną dystrybucję;
  • wspólną promocję zachęcającą do zakupu żywych roślin i kwiatów;
  • tymczasowe wspólne planowanie produkcji.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 2, tj. od 5 maja 2020 r.

Porozumienia i decyzje w sektorze mleka i przetworów mlecznych mogą dotyczyć wspólnego planowania wielkości produkcji mleka surowego oraz mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Jak podkreśla Agencja w komunikacie, powyższe szczególne warunki wykluczają porozumienia i decyzje, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do podziału rynków, dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub do ustalania cen. Ponadto powyższe porozumienia i wspólne decyzje nie mogą zakłócać właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a ich celem jest wyłącznie ustabilizowanie powyższych sektorów.

Niezwłocznie po zawarciu porozumienia lub wydaniu wspólnej decyzji, o których mowa powyżej, należy poinformować ARiMR.

Następnie nie później niż 25 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej, należy poinformować Agencję o wielkości produkcji faktycznie objętej porozumieniami lub decyzjami.

Powyższe powiadomienia wraz z porozumieniami/ decyzjami składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną do Prezesa ARiMR.

Porozumienia i decyzje będą oceniane w zakresie, czy nie zakłócają funkcjonowania rynku wewnętrznego i mają na celu wyłącznie ustabilizowanie danego sektora - podkreśla Agencja.