PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Kiedy drzewo przy granicy działki narusza prawa własności?

Kiedy drzewo przy granicy działki narusza prawa własności?
Fot. Shutterstock

Uprawnienia właściciela do rozporządzania swoją własnością doznają niekiedy pewnych ograniczeń ze względu na podobne uprawnienia jego sąsiada. Sytuację tę ilustrują choćby drzewa, które rosnąc na działce jednego właściciela, mogą utrudniać korzystanie z nieruchomości jego sąsiadowi.W niniejszym artykule analizujemy, jakich ograniczeń doznaje rolnik posiadający drzewa na własnej działce, jeśli te drzewa mogą utrudniać korzystanie z sąsiadujących działek, oraz jakie uprawnienia ma sąsiad rolnika w takiej sytuacji. Kiedy można żądać usunięcia drzewa, które nam przeszkadza i w jakim trybie? W jakiej odległości sadzić drzewa od granicy działek?

GRANICE PRAWA WŁASNOŚCI

Podstawowa regulacja w tej materii to art. 140 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: "W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą". Z powyższego wynika zatem, że prawo własności nie ma charakteru absolutnego, lecz jest ograniczone poprzez wskazane wyżej czynniki, tj. ustawę, czyli obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego.

SYTUACJE KONFLIKTOWE

Przepisy regulujące sytuacje konfliktowe, które mogą powstać na tle korzystania z sąsiadujących ze sobą nieruchomości, nazywane są prawem sąsiedzkim i są umiejscowione m.in. w art.142-154 k.c. Jednym z istotnych przepisów w tej materii jest art. 144 k.c., zgodnie z którym właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Powyższe oznacza zatem, że prawo własności jest ograniczone również poprzez wyżej wskazany nakaz respektowania społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Drugim przepisem istotnym z punktu widzenia interesów rolnika, którego sąsiad zakłóca korzystanie z jego nieruchomości, jest art. 222 § 2 k.c., zgodnie z którym przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Przyjmuje się, że przedmiotem regulacji art. 144 k.c. są tzw. immisje pośrednie i materialne, czyli działania podjęte na nieruchomości wyjściowej, których skutki przenikają w naturalny sposób na nieruchomość sąsiednią, np. w postaci zapachów, hałasu lub fal elektromagnetycznych. Natomiast przedmiotem regulacji art. 222 § 2 k.c. są wszelkie działania bezpośrednie, takie jak np. przerzucanie na nieruchomość sąsiednią śmieci, skierowanie na nią wód opadowych lub wtargnięcie na cudzą nieruchomość, które jako naruszenie własności powoduje powstanie po stronie właściciela roszczenia tzw. negatoryjnego.

WPŁYW I OKOLICZNOŚCI

W sytuacji, jeżeli drzewa (lub inne zakrzaczenia) posadzone na sąsiedniej działce utrudniają nam korzystanie z naszej nieruchomości i jeżeli próby porozumienia z sąsiadem nie przynoszą efektu, w ostateczności musimy skierować sprawę do sądu. Będzie on badał, czy nasze żądanie usunięcia drzewa czy też zakrzaczenia z działki sąsiada jest uzasadnione.

Badaniu przez sąd podlega ustalenie, czy faktycznie posadzone drzewa oddziałują niekorzystnie (ponad przeciętną miarę) na sąsiednią działkę, jak to się przejawia - czy występuje zacienienie działki na skutek ograniczonego dostępu promieni słonecznych, czy wpływa to negatywnie na roślinność, czy spadające liście z drzew powodowały zaśmiecanie podwórka. W podobnych sprawach strony postepowania często powołują się również na zapisy Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców, w którym to regulaminie wskazano, w jakiej odległości od granicy należy sadzić poszczególne gatunki drzew czy krzaków owocowych. Jednak co wymaga podkreślenia, jakkolwiek zapisy ww. regulaminu mogą dawać pewną wskazówkę co do tego, jakie należy zachować odległości od granicy działek, to nie są to zapisy wiążące, gdyż nie jest to prawo stanowione przez ustawy i nie ma w obowiązujących ustawach (w tym w kodeksie cywilnym) jednoznacznych przepisów dotyczących sadzenia żywopłotów czy drzew od granicy działki.

Stąd też każdorazowa ocena, czy w danym przypadku drzewo nie zostało posadzone zbyt blisko granicy działki i czy drzewo zostało prawidłowo dobrane (np. świerki skłonne do wywrotów, czy modrzewie z rozbudowanym systemem korzeniowym) w danych okolicznościach wymagać będzie przede wszystkim analizy konkretnych okoliczności, a nie samych przepisów prawnych, gdyż brak jest przepisów, które w takich przypadkach wskazują na konkretne odległości nasadzeń od granic działki.

To, czy w danym przypadku zostały naruszone nasze uprawnienia właścicielskie i czy mamy zakłócony sposób korzystania z nieruchomości, będzie w przypadku sporu sądowego badane w odniesieniu do powołanych powyżej przepisów art. 222 § 2 i 144 k.c. W tego rodzaju sprawach sądy szczegółowo ustalają stan faktyczny i często przeprowadzają dowód z opinii biegłego, który bada, w jaki sposób w danym przypadku nasadzenia wpłynęły na działkę, np. czy powodują osuwanie się mas ziemnych, czy powodują ograniczenie wzrostu roślinności na działce sąsiedniej.

Podsumowując, w naszym prawie brak jest sztywnych odległości, które trzeba zachować od granicy sąsiedniej działki, jednakże każdorazowo posadowienie drzew czy krzaków na naszej działce powinno mieć miejsce z poszanowaniem zasad prawa sąsiedzkiego, czyli z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i tego, że należy powstrzymywać od takich działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę. Właściciel ma zatem sadzić drzewa i krzewy w takiej odległości od innych działek, aby w żaden sposób nie ograniczać sąsiadów przy korzystaniu z ich działek.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (22)

 • Tadeusz S 2021-09-30 11:57:54
  Pan Tadeusz ma rację. A kto tego nie weżmie pod uwagę to może skutkować przegraną w podeszłym wieku.Nie warto utrudniać sobie i spadkobiercom życia na starość. Posadż w odległości conajmniej 2 metry.Widok skruconego drzewa jest przerażający.Robiłem takie zabiegi na życzenie klienta.W końcu klient zdecydował się na wycięcie i usunięcie korzeni i nasadzenie nowych w odległości 2 metrów.Kto tego nie wezmie pod uwagę to robi sobie kłopot na własne życzenie.
 • Tadeusz 2021-08-21 22:10:44
  Posadż drzewa tak aby nie utrudniać życia sąsiadowi i sobie na starość oszczędzisz włóczenia się po sądach. Sadząc drzewa w odległości 2 m będziesz się cieszył ich pięknym wyglądem na starość.Czy bierzecie pod uwagę to że w podeszłym wieku zabraknie wam siły do ich pielęgnacji,polegającej na corocznym przycinaniu gałęzi.Bo sąsiad będzie tego wymagał,może również wynająć firmę która to zrobi a kosztami obciążyć sąsiada do którego należy drzewo.Zaś Sąd może wydać wyrok do skrócenia drzewa.Widok skrócenia jest przerażający. Radzę dobrze się zastanowić czy warto sadzić drzewa w odległości mniejszej niż 2 m.
 • Andre 2021-02-12 21:48:09
  Nienawidzę tego w Polakach, że nienawidzą drzew. Jedziesz przez Polskę od Poznania do Warszawy to jedno wielkie pole. Patelnia jałowa. Właśnie dlatego na swojej działce posadzę tyle drzew, ile się da. Tak, żeby słońca za bardzo nie zabierały, ale też żeby dawały schronienie przed upałem. Największy skarb, jaki natura nam może dać my depczemy jak wieprze.
  • Gosia 2021-02-26 20:40:28
   A ja nienawidzę takiej skłonności do przesady. U mnie nic nie chce rosnąć bo sąsiad nie chce przyciąć 10-cio metrowych choinek. Przyciąć, nie ściąć! I kto nienawidzi drzew? Ja czy sąsiad który nie chce skrócić swoich żeby u mnie coś urosło a dzięki temu sumarycznie byłoby więcej roślinności?
  • Peter 2021-06-15 13:33:00
   Jak chcesz jeść orzechy zamiast chleba to proszę sadz te drzewa wokół siebie.Prawda jest taka że wystarczy jak zostawisz ziemię na 3-4 lata i ci wszystko pozarasta i nic na tym nie da się uprawiać -nawet trawy.Ja wolę posadzić truskawki czy kartofle a dzikie drzewa won.
  • Jaś 2021-07-13 16:37:42
   O jakich ty Polakach nienawidzących drzew mówisz? Mam prawie 60 lat i jeszcze nie spotkałem takiego Polaka . Dla takich błyskotliwych obserwatorów szkoda czasu. Nie mów co zrobisz - to nie piaskownica!
  • jolanta 2021-07-18 20:17:37
   kupiłam jako jedna z kilku, pole zapuszczone gołe pole 6 klasa ziemi. Sąsiadka nakradła z lasu obok małe sosenki i część z nich posadziła pół metra od mojej działki od południa. Drzewa odsuwają się od jej domu i w całości koroną są nad moją działką od strony południowej nad drzewami owocowymi .Cały rok mam cień na połowie działki. W trakcie uprawy posadziłam dużo drzew i krzewów , prowadzę tak żeby pozostali sąsiedzi nie mieli pretensji. Zachowanie mojej sąsiadki to nie dbanie o przyrodę tylko zwykła podłość.
  • Tadeusz S 2021-09-30 12:30:29
   Nawet broda nie pielęgnowana wygląda ohydnie.Pan który nienawidzi Polaków jest cudzoziemcem i najprawdopodobniej jest zarośnięty.
 • Aneta 2020-12-10 12:20:26
  A co jeśli drzewa rosły wcześniej, po latach ktoś się wybudował i mimo iż dom stoi kilka metrów od granicy nowy sąsiad żąda usunięcia drzew, bo mu liście nawiewa i słońce zasłania? Przecież widział co i jak kupując działkę/budując się
  • Tadeusz S 2021-09-30 12:19:51
   Jeśli nieruchomość została sprzedana to tak czy tak prawo jest po stronie nowego nabywcy.Niech nikt nie mówi że " widziały gały co brały"kupno nieruchomości nie można porównywać z zakupem bułek w piekarni.
 • Monika 2020-06-03 00:29:23
  Bo najlepiej wyciąć wszystkie drzewa w okolicy, wtedy nie "brudzą" liśćmi. Pal licho ptaki zjadające komary i inne insekty Rolne insekty. Jakoś węglowym smród z komina sąsiada to nie zakłóca mojego prawa do korzystania z mojej działki
  • Raf 2020-08-14 19:58:29
   Nie chodzi o wszystkie drzewa. Ale jeśli sąsiad posadzi drzewo, które przysłania okna, albo tak się rozrośnie, że połowa konarów przerasta nam na działkę to już jest problem. Niech sądzi ile chce ale z rozsądkiem. Bądźmy ludźmi i szanujmy się nawzajem.
   • Właściciel 2020-08-24 19:09:44
    Jeżeli mam posadzone tuje 2 m od granicy działki i po 15 latach urosło im się ok 7 m to jest źle, bo zasłaniają słońce. A jeśli sąsiad ma orzecha na środku działki który wyrósł wyżej niż te tuje to już jest dobrze, bo zasłania innym słońce.
   • Iza 2021-01-17 18:20:30
    Ja sąsiaduje z działką gdzie właściciel posadził orzechy włoskie i laskowe jakieś 20- 30 cm od między. To samo z choinkami. I nic mu nie mogę zrobić. Co za państwo bezprawia. 2 metry mojej działki w cieniu, nie mówiąc już o korzeniach.
   • jolanta 2021-07-18 20:42:03
    Ustawodawca gwarantuje obowiązek przy stawianiu domu min.3 metry od granicy działki i wysokość max 11m . Nie ma regulacji w posadzeniu drzew 0,5 m od sąsiada i rosnących 15 czy 20m wzwyż. Jaka logika ?
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.87.33.97
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum


KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.