• Negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy już się zakończyły, ale Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy. 
  • Niezbędnym działaniem ze strony Polskiej, by uruchomić środki z KPO, jest przyjęcie ustawy dot. Izby Dyscyplinarnej.
  • Piotr Müller wskazał, że prawdopodobnym terminem wypłaty środków z KPO jest wrzesień.
  • W Krajowym Planie Odbudowy, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro pożyczki.

Rzecznik rządu w środowej rozmowie z wp.pl przypomniał, że "negocjacje w zakresie Krajowego Planu Odbudowy się zakończyły" i jest to już oficjalna informacja. - Szefowa Komisji Europejskiej zakomunikowała frakcjom politycznym, że w najbliższym czasie KPO będzie zaakceptowane przez Komisję - dodał.

Polityk przekazał, że wypłata środków to perspektywa września, ponieważ KE lipiec oraz sierpień przeznaczy na "rozliczenie KPO".

- Niestety biurokracja europejska, młyny europejskie mielą trochę dłużej - ocenił.

- Chcę podkreślić jedną, ważną rzecz, że wcześniej wszystkie już projekty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy normalnie będą uruchamiane w Polsce - podkreślił. Dodał, że chodzi między innymi o przetargi i konkursy na poszczególne działania.

Ustawa dotycząca Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Rzecznik rządu zaznaczył, że konieczne do wypłacenia środków jest jednak "wypełnienie kamieni milowych, które zostały wynegocjowane", czyli przyjęcie bez większych korekt ustawy dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która obecnie jest procedowana w Sejmie.

Duda chce likwidacji Izby Dyscyplinarnej

Likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zakłada projekt noweli ustawy o SN, zgłoszony przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pracuje nad nim komisja sprawiedliwości. Szef komisji Marek Ast (PiS) wyraził przekonanie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, planowanym pod koniec maja, projekt ten zostanie przegłosowany.

Zgodnie z projektem w SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt ma wprowadzić także instytucję "testu bezstronności i niezawisłości sędziego". Nowe przepisy umożliwią też wznowienie postępowań sędziom, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet lub stwierdziła odpowiedzialność dyscyplinarną na podstawie zarzutów dotyczących wydanego orzeczenia. Na złożenie wniosku w tej sprawie sędziowie będą mieli sześć miesięcy, a sprawy te rozpatrzy Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN.

Ile pieniędzy dostanie Polska z KPO?

Konieczność zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN ma związek z tym, że Trybunał Sprawiedliwości UE latem 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich. Za niewykonanie tego postanowienia TSUE nałożył na Polskę karę 1 mln euro dziennie.

W ramach Funduszu Odbudowy z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. W KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.