Czy aby nie jest tak, że harmonogramu PROW 2014-2020 lepiej nie znać? Rolnicy powinni mieć możliwość zaplanowania swojej działalności – także w aspekcie „przymierzenia się” do ewentualnego zabiegania o pieniądze unijne, dostępne w ramach PROW.

Zapytaliśmy więc w Ministerstwie Rolnictwa – po raz kolejny – o harmonogram PROW 2014-2020.

Odpowiadając, MRiRW opowiada o wszystkim, tylko nie o tym, co chcieliby wiedzieć rolnicy. Bo to, że PROW i trzy rozporządzenia, niezbędne z punktu widzenia dopłat bezpośrednich, są gotowe – wszyscy już wiedzą. Jakoś dziwnie jednak resort rolnictwa nie chce się pochwalić planami dotyczącymi naborów na planowane działania... 

Oto całość odpowiedzi MRiRW:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) został w dniu 12 grudnia 2014 r. zaakceptowany przez Komisję Europejską. Natomiast w dniu 13 marca 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015, poz. 349), co dało podstawę do dokończenia prac nad aktami wykonawczymi, umożliwiającymi wdrożenie Programu.

Opublikowano już: 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 370)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 364)

Obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace nad kolejnymi rozporządzeniami określającymi szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych działań PROW 2014-2020.
Równolegle na podstawie projektów rozporządzeń ARiMR prowadzi prace związane z opracowaniem projektów procedur służących do obsługi wniosków.

W ramach PROW 2014-2020 zostały już uruchomione instrumenty, co do których wnioskodawca ma możliwość wspólnego aplikowania o przyznanie pomocy, w związku z ubieganiem się o płatności bezpośrednie. Nabory wniosków zostały więc rozpoczęte w odniesieniu do działań: Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, Rolnictwo ekologiczne, Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (tzw. płatności ONW). Wniosek można składać od 15 marca 2015 r. do 15 czerwca 2015 r. w Biurach Powiatowych ARiMR lub przez internet.

W dniu 15 maja br. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie („Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”). Wnioski można będzie składać od 15 czerwca 2015 r. do 17 sierpnia 2015 r. Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się na stronach internetowych: www.minrol.gov.pl (zakładka PROW 2014-2020/Aktualności) oraz www.arimr.gov.pl.

Ze względu na trudną sytuację w rolnictwie, zarówno produkcyjną jak i dochodową, planuje się, w pierwszej kolejności, uruchomienie działań skierowanych do rolników, przede wszystkim w zakresie instrumentów premiowych i inwestycyjnych. Kolejne nabory wniosków planowane są w II połowie 2015 roku.