To już pewne – prezes agencji musi ogłosić nabór 30 dni przed pierwszym dniem naboru, a tego nie zrobił. Termin podawany w harmonogramie naboru wniosków z PROW nie został więc dotrzymany.

Więcej o przedstawianym harmonogramie naboru wniosków:

Harmonogram naboru wniosków na PROW w 2018 roku

A czy nabór ten w tym roku jest jeszcze możliwy, skoro dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków powinien przypadać w pierwszym kwartale roku kalendarzowego?

Taki zapis zawierało rozporządzenie z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zostało ono jednak znowelizowane rozporządzeniem z dnia 30 czerwca 2016 r. i obecnie stosowny zapis brzmi:  

”Dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków, o którym mowa w ust. 2, powinien przypadać w pierwszym albo drugim kwartale roku kalendarzowego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 30 dni.”

Zatem nabór jest wciąż możliwy – choć już nie rozpocznie się w marcu. Ogłoszenia terminu naboru można spodziewać się w każdej chwili.