Waldemar Humięcki za czasów premiera Kaczyńskiego był wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych.

Obecnie jest radnym Warszawy z dzielnicy Ursus.

Ur. 7 kwietnia 1962 r. w Ciechanowie, należy do Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Działa w komisjach: Oświaty, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Jest żonaty, ma wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie.

Jako kandydat na radnego 16.11.2010 r. tak wypełnił ankietę na jednym z portali internetowych:

„H.1. Prosimy wymienić trzy określenia, które najlepiej charakteryzują Pani/ Pana gminę.

marka ZM Ursus

H.2. Co ma pozytywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?

marka ZM Ursus

H.3. Co ma negatywny wpływ na wizerunek Pani/ Pana gminy?

upadłość ZM Ursus.

H.4. Jakie Pani/ Pana zdaniem można podjąć działania w celu promocji gminy?

stwarzanie warunków do powstania np Inkubatora Myśli Technicznej i inowacyjnych rozwiązań”.

Swoją aktywność zawodową opisał wówczas tak: 

główny specjalista ZKW i ZGZ ANR

Zastępca Burmistrza Gminy Włochy

Główny specjalista kontroli państwowej NIK

Doradca Ministra

Wiceprezes ANR

doradca prezesa ANR.

Należał lub należy do: NZS, NSZRI, Porozumienia Centrum, Prawa i Sprawiedliwości, NSZZ Solidarność.