To już pewne. Najpierw w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakomunikował tę informację wiceminister Jacek Bogucki – nie będzie dodatkowej pomocy dla tych, którzy zostali poszkodowani w miesiącach innych niż sierpień. Jak tłumaczył wiceminister, rząd w nadzwyczajny sposób pomógł tym, których dotknęły szczególnie duże klęski – a te miały miejsce w sierpniu.

Więcej: Lipcowe klęski rolników obojętne rządowi

Otrzymaliśmy też z MRiRW odpowiedź na pytania wcześniej kierowane w związku z potrzebą rozszerzenia pomocy:

„W bieżącym roku nie ma możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy na podstawie przepisów § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) m.in. dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia w lipcu lub sierpniu 2017 r. gradu, huraganu lub deszczu nawalnego.”

Ministerstwo poinformowało też, że „zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa producenci rolni złożyli 33.610 wniosków o  pomoc, w związku z przymrozkami wiosennymi, udzielaną na podstawie § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (Dz. U.  z 2015 r. poz. 187, z późn. zm.) oraz 18.664 wnioski o pomoc udzielaną na podstawie §  13m ww. rozporządzenia Rady Ministrów."

Niestety wciąż nie nadesłano informacji, na jaką kwotę są te wnioski. Wcześniej zapowiadano przeznaczenie  159 000 tys. zł na pomoc po nawałnicach i 100 000 tys. zł na pomoc po wiosennych przymrozkach.

Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie na dopłaty do składek ubezpieczeniowych przeznaczono nieco ponad 902 mln zł. Po trzech kwartałach na dopłaty do składek wydano 193 mln 764,7 tys. zł.