Dopiero 5 czerwca opublikowano w tym roku obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2016 r. oraz kwot tych dotacji.

Więcej o dotacjach MRiRW: Kto i na co dostaje pieniądze od Ministerstwa Rolnictwa? 

Podobnie jak w ubiegłych latach, odbiorcą najwyższych dotacji w 2016 roku był Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (dotacja 47 127 600 zł). Dużą dotację otrzymały również  Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (32 080 002 zł) i Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie (13 707 000 zł). Nieco poniżej 10 mln zł trafiło do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i do Instytutu Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w Warszawie otrzymała 4 000 000 zł.

Tradycyjnie też duże kwoty przekazano ubezpieczycielom: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Warszawie odebrał 101 829 860 zł; Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu - 89 500 000 zł; Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w Warszawie - 16 700 000 zł.

Odnotujmy też, że w kwietniu opublikowano obwieszczenie, w którym podano wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe w 2017 r. oraz kwoty tych dotacji. Na tej liście są:

1) Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – kwota 1.634.000 zł;

2) Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – kwota 90.000  zł;

3) Muzeum w Łowiczu – kwota 40.000 zł;

4) Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – kwota 221.000 zł;

5) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – kwota 40.000 zł.

W załączniku obwieszczenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2016 r. oraz kwot tych dotacji.