Posłowie Jarosław Sachajko i Paweł Grabowski zgłosili do ministra rolnictwa i rozwoju wsi interpelację w sprawie wysokości dopłat bezpośrednich pobieranych przez koła łowieckie.

„Właściciele i dzierżawcy gruntów rolnych otrzymują dopłaty bezpośrednie do każdego hektara użytków rolnych w celu zrównoważenia kosztów produkcji. Koła łowieckie również stają się beneficjentami dopłat bezpośrednich posiadając własne grunty rolne np. poletka zaporowe. Koła łowieckie zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania, natomiast zgodnie z art. 1 ww. ustawy łowiectwo jest traktowane jako element ochrony środowiska przyrodniczego i wykonuje niektóre działania na rzecz gospodarki rolnej. Koła łowieckie mogą być rejestrowane w krajowym systemie ewidencji producentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich” – zauważyli posłowie.

Pytali w związku z tym: jaka liczba hektarów nieruchomości rolnych stanowi własność kół łowieckich? Jaka liczba kół łowieckich jest obecnie zarejestrowana w krajowym systemie ewidencji producentów? Jaka liczba kół łowieckich otrzymała dopłaty bezpośrednie w poszczególnych latach od 2010 r. do 2016 r.?

Niestety, jak się okazało, dane gromadzone w bazie ARiMR nie pozwalają precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania. Zgromadzone w bazie danych ARiMR informacje pozwalają zidentyfikować tylko te podmioty, które w swojej nazwie posiadają wyrażenie „koło łowieckie” – podało ministerstwo rolnictwa w odpowiedzi.

W systemie ewidencji zarejestrowanych jest 1603 takich producentów.

„W latach 2010-2016 liczba ww. podmiotów, którym przyznano płatności bezpośrednie kształtowała się następująco: w 2010 r. 1281, w 2011 r. 1304, w 2012 r. 1349, w 2013 r. 1364, w 2014 r. 1388, w 2015 r. 1392 oraz w 2016 r. 1317, a łączna wysokość przyznanego wsparcia wyniosła blisko 114,1 mln zł” - poinformowano.

Dla porównania – kwota wypłaconych odszkodowań we wszystkich obwodach łowieckich, w łowieckim roku gospodarczym 2013/2014 wyniosła trochę ponad 75 mln zł (dane GUS).