Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Daniel Obajtek mówił dziś w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi „o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności”.

Jak stwierdził prezes, po objęciu agencji zastał w niej wiele problemów - największe były z dopłatami. Brak systemu informatycznego postawił znak zapytania nad terminowością wywiązania się z obowiązku przekazywania dopłat. Udało się jednak uruchomić pierwsze pieniądze. Część środków już wypłacono: do końca grudnia przekazano ok. 20 proc. koperty, podczas gdy w pozostałych latach było to tylko ok. 16 proc.; w styczniu przekazano 3 mld zł, w sumie na 8 lutego do rolników trafiło 33 proc. koperty.

Zmiany w umowie dotyczącej systemu informatycznego polegały na tym, że nie walczyliśmy o całość systemu, ale uruchamiano kolejne moduły dotyczące możliwości wykonywania poszczególnych płatności – mówił prezes.

Kolejne 2,5 mld zł trafi do rolników na przełomie lutego i marca, pozostała kwota będzie przekazana na przełomie marca i kwietnia – zapowiedział.

Z kampanią 2015 sobie poradzimy, ale są zaniedbania związane z kampanią 2016 – stwierdził prezes. Oznajmił, że zastał opóźnienia w procedowaniu o około pół roku – rok następny też będzie problemowy.

- Ustaliliśmy z Ministerstwem Rolnictwa, żeby te większe dopłaty szły w pierwszej kolejności, chcemy system odwrócić - mówił. Jak dodał, w grudniu nie pracowały biura w agencji, natomiast w styczniu i grudniu agencja musiała wypłacać nadgodziny. W przyszłości trzeba wzmocnić departament informatyki, aby zwiększyć stabilność agencji – mówił prezes. Udało się przygotować harmonogram PROW, po raz pierwszy w historii. Ministerstwo pracuje nad uproszczeniami procedur – agencja zaproponowała je. Dokonano też oszczędności, bo Agencja za dużo kosztuje, stąd cięcia wydatków – nastąpiły w nagrodach, mniej środków jest na promocję agencji. Opracowano również zmiany organizacyjne – nastąpi połączenie kilku departamentów, są teraz sztucznie podzielone, aby zwiększyć wydajność i efektywność działania trzeba je połączyć, gdyż czasami wydawały sprzeczne decyzje. Wkrótce będzie przedstawiony audyt całej instytucji - zapowiedział.

- Zrobiliśmy pewne zmiany kadrowe, ale to tylko usprawni działalność agencji – stwierdził.

Podczas dyskusji posłowie prosili o dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych zagadnień, w tym nieprzygotowania agencji do wypłaty dopłat bezpośrednich.

Obrady trwają.

Jak można przeczytać na stronie internetowej ARiMR, dotychczas Agencja wypłaciła łącznie ponad 6 mld złotych tytułem dopłat za 2015 r.

Wcześniej zapowiadano, że w styczniu będzie wypłacone 6,4 mld zł, a w lutym kolejny miliard. „Ogółem do końca lutego płatności otrzyma 850 tys. rolników na łączną kwotę 7,433 mld zł, co stanowi 51,3% całkowitej koperty finansowej” – zapowiadało MRiRW 21 stycznia.