- Teraz kluczowym dokumentem (dla polskiego rolnictwa - przyp. redakcji) jest Krajowy Plan Strategiczny (dla WPR 2023-2027 - przyp. redakcji). Tyle będzie Zielonego Ładu w Polsce, ile go będzie w Planie Strategicznym - stwierdził Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa w trakcie dzisiejszej, zorganizowanej w Senacie konferencji: "Zielony Ład - szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa".

Stawiasz na rozwój swojego gospodarstwa? Wybierz najlepsze możliwości!

- Kiedy słucham niektórych debat na ten temat, to mam wrażenie, jakby komuś zależało żeby nie było w Polsce poważnej rozmowy o Planie Strategicznym. A my jej bardzo potrzebujemy - uważa Komisarz Wojciechowski.

Zwracając się do uczestników konferencji przyznał wręcz, że przed zatwierdzeniem tego dokumentu potrzebuje rad i opinii środowiska rolniczego - "żebyśmy wspólnie dali polskim rolnikom dobry Plan Strategiczny", jak dodał.

Komisarz przypomniał, że trwa obecnie dyskusja wokół płatności redystrybucyjnej. - Jest spór, czy ona ma być do 30 ha, czy do 20 ha lub 50 ha, czy może nie powinny być wykluczone te większe gospodarstwa, a tylko do pierwszych 30 ha wszyscy powinni dostać płatność redystrybucyjną - o tym właśnie rozmawiajmy.

- Polska ma przed sobą duże możliwości, bo są fundusze, są narzędzia prawne na to, by zreformować polskie rolnictwo w dobrym dla niego kierunku. 34,5 mld euro na rolnictwo to jest o 4 mld euro więcej niż było planowane w pierwszej wersji budżetu. To jest ponad 10 tys. zł na statystycznie każdy hektar polskiej ziemi, to jest ponad 120 tys. zł na statystyczne polskie gospodarstwo. Powinniśmy dyskutować o tym, jak mądrze podzielić te pieniądze, jak najlepiej je wydać, kogo w szczególności trzeba wspierać - to są zadania, którym powinna sprostać publiczna debata tocząca się w Polsce. Ja naprawdę bardzo potrzebuję Państwa rady. Przysyłajcie opinie o Planie Strategicznym - zaapelował do przedstawicieli organizacji rolniczych biorących udział w konferencji Janusz Wojciechowski.

 - Jest jeszcze czas, że tam można wiele zmienić i wiele poprawić  - stwierdził też.

Przyznał jednocześnie, że Polska jako jedno z pierwszych państw UE przygotowała i przesłała starannie opracowany, kompletny Plan Strategiczny. Ale - jak dodał: - Tam są jeszcze rzeczy do poprawy, tam się jeszcze może wiele zmienić, żebyśmy potem nie krytykowali, że zły Plan został przyjęty. 

I tak - po wstępnej ocenie polskiego Planu - zdaniem Komisarza Wojciechowskiego poprawie będą musiały ulec zapisy dot. walki z ASF. - Powinno być więcej środków dedykowanych walce z ASF - przyznał Janusz Wojciechowski - i nie powinno się wykluczać małych gospodarstw z pomocy w tej walce. 

- Jeszcze raz proszę o Państwa uwagi i opinie. Teraz się decyduje przyszłość rolnictwa i to nie w tym Zielonym Ładzie, tylko właśnie w Planie Strategicznym. Jestem otwarty na Państwa propozycje - dodał na zakończenie swojego wystąpienia.