W związku z wysokimi cenami nawozów, samorząd rolniczy wnioskował o dopłaty do zakupywanych środków przez rolników.

Początkowo, łódzki samorząd rolniczy wskazywał na kwotę przynajmniej 500 zł do 1 ha. Natomiast KRIR, wraz z początkiem nowego roku wystąpiła do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi H. Kowalczyka z wnioskiem o rozważenie możliwości uwzględnienia w tarczy antykryzysowej dopłaty do nawozów mineralnych w formie zwrotu do faktury zakupionego przez rolnika nawozu do określonej dawki na hektar w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu.

W ślad za tymi apelami premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez nasz kraj dopłat do zakupu nawozów dla rolników.

O tych działaniach pozytywnie wypowiedział się Janusz Wojciechowski, Komisarz UE ds. rolnictwa. 

- Analizujemy wszystkie możliwe środki na poziomie krajowym. Chodzi też o to, by kraje stosowały w miarę podobne środki. Jestem zdecydowanym zwolennikiem, żeby zezwolić państwom członkowskim na możliwie jak najdalej idącą pomoc i nie kwestionować tej pomocy. Inicjatywy państw członkowskich, takie jak polska inicjatywa, są bardzo dobre - powiedział Janusz Wojciechowski.

Czy Sejm zgodzi się na dopłaty do nawozów?

Senat RP zgłosił poprawki do ustawy budżetowej na 2022 r., jedną z nich było zabezpieczenie kwotą dotacji i subwencji 140.000 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc do zakupu nawozów przez rolników.

Sejmowa Komisja Finansów odrzuciła jednak w środę (19 stycznia) zgłaszane poprawki Senatu, w tym i możliwość przeznaczenia 140 mln zł na dopłaty do zakupu nawozów. 

Nad poprawkami Senatu będzie teraz debatował cały Sejm, na kolejnym posiedzeniu w dniach 26 i 27 stycznia 2022 r.