Komisja poparła równocześnie szereg drobnych poprawek redakcyjnych i legislacyjnych, zgłaszanych przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Projekt zmienia ustawy o statystyce publicznej, o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Jak tłumaczył prezes GUS Dominik Rozkrut, chodzi o dostosowanie przepisów do warunków epidemii koronawirusa.

W przypadku ustawy o statystyce publicznej chodzi o dostosowanie Prawa telekomunikacyjnego w celu przekazywania przez operatorów telekomunikacyjnych "lepszej jakości" danych adresowych. Chodzi o zwiększenie dostępu statystyki publicznej do tych danych, żeby bardziej efektywnie prowadzić badania statystyczne w warunkach epidemii, bez kontaktu, czyli metodą telefoniczną - tłumaczył prezes Rozkrut. Jak podkreślał, taka możliwość istnieje już dziś, ale wymaga doprecyzowania, aby podnieść jakość badań.

Zapewnił jednocześnie, że proponowane przepisy są zgodne z regulacjami europejskimi, które wyłączają systemy statystyczne z wielu ograniczeń RODO. Jak wskazał, administratorem zdobywanych w ten sposób danych osobowych będzie Prezes GUS.

Zmiany w ustawach spisowych - jak wskazał Rozkrut - wprowadzają elastyczność, czyli w razie pogorszenia sytuacji epidemicznej rachmistrze spisowi będą mogli zbierać dane również drogą telefoniczną.

Projekt przewiduje również możliwość odpowiednich przesunięć pieniędzy na wynagrodzenia rachmistrzów w związku z ewentualną zmianą formy ich pracy - z bezpośrednich wywiadów na wywiady zdalne.

Powszechny spis rolny ma ruszyć 1 września 2020 r. i potrwać do końca listopada. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r. planowany jest natomiast w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca.