Senatorowie nie mieli uwag do żadnej części budżetu będącej w gestii ministra rolnictwa.

Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik poinformował w środę na posiedzeniu senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo wraz wydatkami na KRUS z budżetu krajowego wyniosą 35,5 mld zł, tj. więcej o 18,6 proc. w stosunku do znowelizowanego budżetu 2021 r.

Wydatki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2022 r. zaplanowano w kwocie 19 mld zł.

Ponadto wydatki zostaną powiększone o 24,9 mld zł ze środków unijnych, z przeznaczeniem na finansowanie m.in. wydatków na dopłaty bezpośrednie czy realizację PROW.

W 2022 r. w porównaniu z ubiegłorocznym budżetem zwiększają się wydatki na ubezpieczenie do upraw rolnych (o 845 mln zł), na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (o ok. 189 mln zł), na dopłaty do paliwa rolniczego (o 160 mln zł, na KRUS (o 258,7 mln zł), z budżetu środków europejskich (o 3,4 mld zł); jest to wzrost o 15,9 proc. - wyliczał wiceminister.

Jak dodał Bartosik, w ramach wydatków rezerw celowych utworzono ponadto nową pozycję - fundusz gwarancji w rolnictwie w kwocie 3 mld zł oraz zapewniono środki na wsparcie dla producentów trzody chlewnej w wysokości 240 mln zł.

Wiceminister rolnictwa zaznaczył, że w 2022 r. wydatki na weterynarię wzrosną o 1,8 mld zł. Będą one w budżecie ministra rolnictwa, ale też wojewodów.

Bartosik poinformował, że w tym roku zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej o 604 etaty, na co przeznaczone będą wydatki w wysokości ponad 65 mln zł. Powiększone zostaną inspektoraty powiatowe, na co ma być przekazane ok. 57,8 mln zł.

Podczas prac w Sejmie także nie wniesiono poprawek do budżetu rolnego. Sejm 17 grudnia ub.r. przyjął ustawę budżetową na 2022 r.