Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przedstawiając rządowe propozycje w tegorocznym budżecie wyjaśnił, że zwiększenie wydatków na rolnictwo wynika z potrzeby zaplanowania dodatkowych 20 mln 125 tys. zł na składki do międzynarodowych organizacji rolniczych.

Jak mówił wiceminister są to międzynarodowe zobowiązania rządu, które głównie dotyczą składki do Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Wyjaśnił, że Polska od lat z opóźnieniem płaciła składki i teraz rząd chce te zaległości wyrównać. Dotychczas nie są zapłacone składki za 2016 r - dodał.

Po dokonaniu nowelizacji wydatki na rolnictwo (w 32 części budżetu) wzrosną więc do 859,7 mln zł - poinformował.

Ponadto zaplanowane są drobne korekty (zmniejszenia wydatków) w rezerwie celowej na ubezpieczenia upraw rolnych oraz w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ponad 500 mln zł, na dotacje do funduszu emerytalno-rentowego.

Na pytanie czy resort rolnictwa nie widzi potrzeby zwiększenia w budżecie środków na pomoc dla poszkodowanych rolników w wyniku klęsk żywiołowych Bogucki odpowiedział, że pula pieniędzy na ten cel został już zwiększona. Dodatkowe środki pochodzą z rezerwy celowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są to więc przesunięcia wewnętrzne.

Dla rolników poszkodowanych przez nawałnice przeznaczono dodatkowo 159 mln zł, a dla osób, które poniosły straty w wyniku wiosennych przymrozków - 100 mln zł. Zdaniem wiceministra pieniądze te powinny wystarczyć do końca tego roku.