Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o pracach zmierzających do powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) jako części administracji niezespolonej. Ponieważ od dawna najwięcej wątpliwości – więcej niż sama potrzeba ujednolicenia - wywoływało przyporządkowanie nowej planowanej inspekcji, zapytaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, komu miałaby podlegać: któremu ministrowi, czy może bezpośrednio premierowi?

- Uprzejmie informuję, że na obecnym etapie prac koncepcja reformy instytucjonalnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce nie precyzuje podległości planowanej do powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Koncepcja przewiduje jedynie, że powinna to być zhierarchizowana jednostka administracji niezespolonej – wyjaśnia Małgorzata Książyk, dyrektor Biura Prasowego MRiRW.