Dziś Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o pilne podjęcie działań, w celu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Samorządowcy wskazują na konieczność kontynuowania odstrzałów sanitarnych dzików i działań w zakresie zwalczania ASF, oraz na potrzebę szacowania szkód łowieckich na polach rolników. Myśliwi zaniechali bowiem tych działań.

KRIR w następujący sposób uzasadnia swoje postulaty: "W przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 577) była ustanowiona możliwość dokonywania polować i szacowań strat łowieckich i innych czynności przez myśliwych. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia br. myśliwi zaprzestali wykonywania swoich ustawowych zadań (polowań, zabezpieczania upraw od dzikiej zwierzyny, jak również wykonywania zadań związanych ze zwalczaniem ASF i innych). Wiąże się to z ogromnymi konsekwencjami dla rolników, ponieważ koła nie przyjmują zgłoszeń szkód łowieckich tłumacząc zakazem wyższego rzędu. Z pewnością wpłynie to również na rozprzestrzenianie się ASF i straty gospodarcze nie tylko dla kół łowieckich, ale przede wszystkim dla rolników."

Samorządowcy wnioskowali o dodanie do wspomnianego rozporządzenia (Dz. U. poz. 658) kolejnego, 5 punktu w § 5, w następującym brzmieniu:

„5) wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.”.

Zmiana ta dawałaby myśliwym możliwość wykonywania ustawowych obowiązków, a jednocześnie obligowała do nich koła łowieckie, argumentuje izby.