Trwają prace nad zmianami w zasadach dzierżawienia państwowych gruntów.

Więcej: Zmiany zasad dzierżawy ziemi z ZWRSP tajne przez poufne?

Jak wyjaśnił KOWR,  zasady oceny kryteriów ofert omawiano na trzech spotkaniach w ministerstwie rolnictwa. W obradach udział wzięli przedstawiciele:

1.   Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela i sekretarza stanu Zbigniewa Babalskiego,

2.   Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa pod przewodnictwem dyrektora generalnego Witolda Strobla oraz Oddziałów Terenowych KOWR,

3.   Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem prezesa Wiktora Szmulewicza,

4.   wojewódzkich izb rolniczych, NSZZ RI „Solidarność” (w tym przedstawiciele Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”).

Jak podano, „Po cyklu spotkań na podstawie przeprowadzonych konsultacji i uzgodnień KOWR opracował dokument, który został przesłany uczestnikom spotkań do akceptacji. Po uzyskaniu od nich akceptacji dotyczących kryteriów i ich punktacji zostanie w tym zakresie zmienione Zarządzenie nr 103/2017/Z Dyrektora Generalnego KOWR.

Zarządzenia Dyrektora Generalnego powstają na podstawie art. 4, ust. 1 ustawy z 10 lutego 2017 r.  o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. 2017, poz. 623 z poźn. zm.).”

Warto wiedzieć, że ów art. 4.1 brzmi: „Organem Krajowego Ośrodka jest Dyrektor Generalny, który kieruje Krajowym Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz”.

Tymczasem dyrektor KOWR 5 lutego wydał Zarządzenie nr 21/2018/Z w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Określono w nim, że od 15 marca 2018 roku rozpocznie się pierwsza kadencja Rad Społecznych przy KOWR. Regulamin tych rad określa, że zarządzeniem dyrektorów oddziałów będą powstawać rady społeczne. W ich skład wejdzie: dwóch przedstawicieli izb rolniczych i po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania OT KOWR. Rada ma liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków. Jeśli więcej niż 9 organizacji wskaże przedstawicieli do rady, w jej skład wejdą przedstawiciele tych organizacji, które zrzeszają największą liczbę członków. Swoich przedstawicieli miałyby prawo kierować do rad organizacje mające co najmniej 1000 członków. Do zadań rady ma należeć w szczególności opiniowanie wniosków dyrektora i zgłaszanie do niego wniosków dotyczących sposobów zagospodarowania nieruchomości rolnych ZWRSP.

Nabór na członków rady ogłasza dyrektor miesiąc przed końcem kadencji rady.

Zarządzenie w załączniku.