Jak już pisaliśmy, nie ma kredytów na zakup ziemi dla młodych rolników.

Więcej: Ziemi na kredyt csk nie kupisz

I – jak się okazuje – nie będzie.

Bo chociaż, jak podaliśmy, ARiMR zapowiadała prowadzenie prac nad rozporządzeniem określającym warunki jego przyznawania, to już Ministerstwo Rolnictwa nic nie wie o takich pracach.

Na jakim etapie są prace związane z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., efektem których może być modyfikacja warunków udzielania kredytów z linii MRcsk?  Kiedy te kredyty mogą być dostępne i w jakim kierunku idą zmiany w rozporządzeniu? Czy jest dostępny projekt? – takie pytania wysłaliśmy do MRiRW.

Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia: „w związku z wdrażaniem ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. poz. 585) nie jest uruchomiona ww. linia kredytowa.

Jednocześnie informuję, że rozpoczęcie prac legislacyjnych nad projektem aktu prawnego jest możliwe po wpisaniu tego projektu do Wykazu prac Rady Ministrów. Dotychczas Zespół ds. Programowania Prac Rządu nie wyraził zgody na włączenie do Wykazu prac Rady Ministrów projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”