13 września 2016 r.  opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wprowadza ono ważne zmiany dotyczące uznawania wykształcenia rolniczego, kredytów na zakup ziemi dla młodych rolników z częściową spłatą kapitału, szacowania szkód i kredytów oraz pożyczek dla zadłużonych.

Więcej:

Ważne zmiany dla młodych rolników w rozporządzeniu o ARiMR

Będzie kredyt i pożyczka na długi

I chociaż co do zasady rozporządzenie wchodzi w życie dwa tygodnie po opublikowaniu – czyli 28 września, to są wyjątki. Przepisy zmieniające sposób szacowania szkód mają obowiązywać dopiero od 2 listopada, natomiast pomoc w postaci kredytów i pożyczek dla zadłużonych „może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej określonej w tych przepisach.” A decyzji tej nie ma.

Jak dowiedziała się Krajowa Rada Izb Rolniczych, „Obecnie w ARiMR trwają prace polegające na opracowaniu formularza wniosku o udzielenie pożyczki, zasad udzielania nowych form wsparcia oraz zmian do zawartych z bankami umów o współpracy. Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów oraz po wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o udzielenie pożyczek, a banki współpracujące z ARiMR - wnioski o udzielenie kredytów. W przypadku kredytów niezbędne jest również zawarcie aneksów do umów o współpracy podpisanych pomiędzy Agencją a bankami.”

Umowy pożyczek oraz kredytu będą jednak mogły być podpisywane dopiero po uzyskaniu decyzji KE.