Najpierw trzeba udać się po zaświadczenie o wysokości należnej jeszcze JPO. Wyda je biuro powiatowe ARiMR.

Kwota kredytu który może otrzymać rolnik, wskazana w zaświadczeniu wydanym przez kierownika biura powiatowego ARiMR, obliczana jest jako iloczyn stawki jednolitej płatności obszarowej za 2015 r., tj. 453,70 zł za 1 ha, oraz powierzchni działek rolnych, do których producent rolny ubiega się o przyznanie płatności JPO. Maksymalna wysokość takiego kredytu może wynieść 636720 zł i będzie pomniejszona o kwotę zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej, które ARiMR wypłacała od 16 października do 30 listopada 2015 r. - informuje agencja.

Rolnik nie zapłaci oprocentowania od tego kredytu, a prowizja wynosi tylko 0,25 proc.

Aneksy wprowadzające zapisy w zakresie stosowania pomocy zostały przekazane do następujących banków:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
SGB-Bank S.A.
Krakowski Bank Spółdzielczy S.A.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Pekao S.A.
Lista banków, które podpisały aneksy do umowy o współpracy będzie na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej ARiMR – zapowiada agencja.