Banki mogą udzielić rolnikom i producentom rolnym w I kwartale 2009 roku kredytów inwestycyjnych do kwoty 973 mln zł, a kredytów klęskowych do kwoty 589 mln zł. ARiMR pokryje ze swoich środków część oprocentowania zastosowanego przez banki.
Limity środków otrzymało 8 central banków:

1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Zachodni WBK S.A.,
6. ING Bank Śląski S.A.,
7. BPH S.A. (tylko kredyty inwestycyjne),
8. Pekao S.A.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514) w 2009 r. kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:

• na zakup gruntów rolnych (nKZ),
• dla młodych rolników (nMR),
• na zakup lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
• na inwestycje w zakresie nowych technologii (nNT),
• na inwestycje podstawowe (nIP),
• dla grup producentów rolnych (nGP),
• na rozwój wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych (nBR10),
• na restrukturyzację przetwórstwa ziemniaka na skrobię (nBR13),
• na restrukturyzację i modernizację przemysłu mięsnego,
• chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj (nBR14),
• na mleczarstwo (nBR15).

Kredyty klęskowe udzielane w ramach linii nKL01 i nKL02 mogą być przeznaczone na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych.

 Źródło: ARiMR/farmer.pl