Ponad 1 mld zł kredytów z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udzielą banki w 2008 r. Kredyty przeznaczone są dla rolnictwa i przetwórstwa na cele inwestycyjne.

Jak poinformował Paweł Wojcieszak z biura prasowego ARiMR, Agencja ma w tym roku na dopłaty do oprocentowania kredytów - już udzielonych i planowanych do udzielenia - 709 mln zł.

Początkowo w planie finansowym ARiMR przewidziano na ten cel w 2008 r. ok. 650 mln zł. Jednak na etapie prac sejmowych nad tegorocznym budżetem okazało się, że z powodu podniesienia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp redyskonta weksli, środki te są niewystarczające do rozpoczęcia nowej akcji kredytowej.

Dlatego z rezerwy budżetowej ministerstwa rolnictwa przeznaczono dodatkowe 60 mln zł na dopłatę do oprocentowania kredytów, z czego 22,5 mln zł na dopłaty do kredytów udzielonych w 2008 r.

Agencja dokonała już podziału środków między 8 współpracujących banków. Są to: Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczym Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, ING Bank Śląski, BPH, Bank Zachodni WBK i PEKAO.

ARiMR może udzielać dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych przeznaczonych m.in. na modernizację gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórczego, na zakup gruntów rolnych, zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich, zakup lub budowę budynków oraz urządzeń służących ochronie środowiska.

Kwota kredytu nie może przekraczać: 80 proc. wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (nie więcej niż 4 mln zł), 70 proc. wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej (nie więcej niż 8 mln zł), 70 proc. wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych - nie więcej niż 16 mln zł.

Maksymalny okres spłaty kredytu wynosi od 4 do 15 lat w zależności od celu na jaki kredyt jest przeznaczony. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli, obecnie jest to od 1,95 do 4,5 proc.

Źródło: PAP