Pieniądze będą przeznaczone na rzecz Fundacji PZU. "Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zarządów spółek zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe dla mieszkańców południowej Polski poszkodowanych w dniach 20 i 21 lipca w wyniku katastrofy naturalnej (m.in. trąby powietrznej)" - wyjaśnił rzecznik.

"Pomoc powinna trafić w pierwszej kolejności do klientów PZU SA lub PZU Życie SA (posiadających ważne polisy w dniu zdarzenia) oraz osób nieubezpieczonych, będących w trudnej sytuacji materialnej" - poinformowały spółki.

Udzielaniem pomocy zajmie się śląski oddział Caritas Polska. Ma to być zakup i rozdział materiałów budowlanych czy niezbędnego wyposażenia.

Do rozliczenia będą przyjmowane tylko faktury VAT z 30-dniowym terminem płatności.

Nad prawidłowością rozliczeń czuwać będzie firma audytorska Ernst & Young. Koszty audytu pokryje Grupa PZU, przy czym firma Ernst & Young zgodziła się, że podejmie się zadania na niekomercyjnych zasadach - poinformowała Grupa PZU.

Źródło: PAP