Z organizowanych przez KRUS od 1993 roku turnusów mogą korzystać dzieci urodzone pomiędzy 1998 a 2006 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w KRUS.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad nimi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

W latach 1993-2012 z rehabilitacji połączonej z wakacyjnym wypoczynkiem skorzystało ponad 25 tys. dzieci.