Dotąd w 2012 r. Agencja  przeznaczyła na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału 13 mln zł. Dodatkowe 2 mln zł pozwoli na kontynuowanie akcji kredytowej.

W ten sposób kwota kredytów możliwych do udzielenia w 2012 roku przewyższy wartość kredytów udzielonych w roku 2011, gdy banki współpracujące z ARiMR udzieliły 249 kredytów CSK na kwotę 25,86 mln zł. Agencja zapłaciła wówczas za rolników 5,5 mln zł - podaje ARiMR.

Kredyty CSK uruchomiono w końcu 2010 r., jako alternatywę dla kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania.

Agencja spłaca za rolnika część kapitału zaciągniętego kredytu, a nie należnego bankowi oprocentowania – możliwa jest spłata do 75 tysięcy złotych kredytu, ale nie więcej niż 35 proc. otrzymanego kredytu. 75 proc. kwoty rolnik otrzymuje po zrealizowaniu inwestycji, 25 proc. dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Okres kredytowania wynosi od 5 do 10 lat.