80 proc. wartości pożyczki udzielonej na 5 lat denominowana jest w polskiej walucie. BPS zamierza wspierać małe i średnie firmy we wschodniej Polsce oraz inicjatywy na wsi.

- Banki Spółdzielcze w Polsce są jednym z głównych źródeł finansowania dla małych przedsiębiorstw rolnych i społeczności na obszarach wiejskich i miast. EBOiR jest zaangażowany we wspieranie małych firm i rolnictwa w Polska, a za sprawą nowych pożyczek od Banku BPS S.A. możemy zwiększyć dostępność finansowania w obszarach nie obsługiwanych przez inny bank - mówi Lucyna Stańczak, Country Director, polskiej filii EBOiR.

BPS jest siecią 366 banków spółdzielczych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze: samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki. Bank działa na terenie całej Polski. Poprzez sieć liczącą ok. 80 placówek obsługuje klientów korporacyjnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych.

Pożyczkę uzupełnia pakiet współpracy technicznej wyceniany na 1,2 mln euro sfinansowany z dotacji otrzymanych przez EBOiR i innych źródeł. Celem pakietu jest dopomożenie BPS i poszczególnym bankom spółdzielczym w rozwoju oferty dla wsi i tzw. sektora MSME (mikro, czyli firm jednoosobowych, małych np. rodzinnych i średniej wielkości działających na szczeblu lokalnym).

Bank Polskiej Spółdzielczości SA z siedzibą w Warszawie, został utworzony w marcu 2002 r. przez przyłączenie do Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego SA pięciu innych banków. Na swoich stronach internetowych BPS podał, że jego suma bilansowa na 31 grudnia 2010 r. wynosiła 16,55 mld zł.