ARiMR przekazała już bankom limity akcji kredytowej oraz limity dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych na I kwartał br. - poinformował Departament Komunikacji Społecznej Agencji. Oznacza to, że rolnicy lub firmy z branży rolno-spożywczej zainteresowani uzyskaniem kredytu mogą już składać wnioski.

Z 31,7 mln zł, które ma Agencja na dopłaty w I kwartale, 24,5 mln zł zostanie przeznaczone na kredyty inwestycyjne, co pozwoli na udzielenie kredytów o wartości 899 mln zł. 7,2 mln zł dopłaci Agencja do tzw. kredytów klęskowych, dzięki czemu banki będą mogły wypłacić 246 mln zł. W sumie w pierwszych trzech miesiącach tego roku banki będą mogły zaoferować kredyty preferencyjne w łącznej wysokości 1 mld 145 mln zł.

W tym roku kredyty inwestycyjne mogą być udzielane m.in. na zakup ziemi rolnej, dla tzw. młodego rolnika, na inwestycje w przetwórstwie, dla grup producentów rolnych. Zaś kredyty klęskowe - na inwestycje w gospodarstwach czy na zakup środków do produkcji rolnej.

Pieniądze na dopłaty do kredytów od Agencji otrzymało 7 banków: Bank Polskiej Spółdzielczości, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski oraz Pekao SA.

Agencja przekazała ponadto 12,5 mln zł na kredyty przeznaczone na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, w formie częściowej spłaty kapitału kredytów. Jest to linia kredytowa uruchomiona po raz pierwszy przez Agencję w 2010 r. ARiMR dopłaca do spłaty kredytu, a nie jak dotychczas - do jego oprocentowania. Rolnik, który zdecyduje się na taki kredyt, może liczyć na spłatę do 22 proc. pożyczki, ale nie więcej niż 33 tys. zł.