Rozpoczął się sezon ubezpieczeń. Dziś o drugiej spośród trzech firm, zawierających ubezpieczenia dotowane przez budżet państwa. O ofercie PZU już pisaliśmy.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zawarło w ubiegłym roku w ramach ubezpieczenia z dopłatami z budżetu państwa:

             14.206 umów ubezpieczenia upraw,

             229 umów ubezpieczenia zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczeniem tym objęto:

             powierzchnię – 150.965 ha,

             sztuk zwierząt – 11.548.339, w tym:

                     1.776 sztuk bydła,

                      4.198 sztuk świń,

             11.542.365 sztuk drobiu.

A czy ubezpieczenie musi być drogie? Prezentujemy przykładowe wyliczenie składki ubezpieczeniowej przygotowane przez TUW:

Składka bez zniżek i zwyżek, za ubezpieczenie od ryzyka gradu 1 ha uprawy na terenie województw kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego (większe zagrożenie gradem) wynosi dla:

             pszenicy: przy założeniu – plon 70 dt/ha i ceny 80,00 PLN/dt:

składka 68 PLN, w tym: 34 PLN płatne przez rolnika i 34 PLN dopłata,

             rzepak: przy założeniu – plon 40 dt/ha i cena 140 PLN/dt:

składka 158 PLN, w tym: 79 PLN płatne przez rolnika i 79 PLN dopłata.

Na terenie województw o mniejszym zagrożeniu gradem np. zachodnio-pomorskie, składka ta wyniesie analogicznie:

             dla pszenicy: 46 PLN, w tym 23 PLN płatne przez rolnika i 23 dopłata,

             dla rzepaku: 102 PLN, w tym 51 PLN płatne przez rolnika i 51 PLN dopłata.