- W tej chwili nie ma żadnych problemów z udzielaniem kredytów, dlatego że nałożyły się dwie dobre rzeczy: od października „jest podwyższone redyskonto do 1,6, wskaźnik 2,0 dyskonto i to jest oprocentowanie kredytu dla banku, a ponadto Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła redyskonto”. W związku z tym banki już nie mają żadnego argumentu, że kredyty rolnicze są nieopłacalne i rolnicy mogą je otrzymywać zgodnie z zapotrzebowaniem – poinformowała w Sejmie Aleksandra Szelągowska, dyrektor Departamentu Finansów MRiRW.

Poseł Krzysztof Tołwiński (PiS) zauważył:

- Warunki kredytowania i dostępność kredytów są jak nigdy dotąd. Ale jakie są tego przyczyny? Otóż brak opłacalności produkcji i dezorganizacja rynków spowodowała, że po prostu rolnicy nie chcą się zadłużać. Boimy się, co jest rzeczą naturalną, i trzeba z tego wyciągać wnioski.

Jak poinformował podsekretarz stanu w MRiRW Tadeusz Nalewajk, kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych są udzielane w 11 liniach kredytowych, jak również w linii z częściową spłatą kapitału kredytu, a kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach i działach specjalnych produkcji rolnych, w których wystąpiły szkody wywołane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w dwóch liniach inwestycyjnych oraz linii obrotowej.

Wysokość kredytu z dopłatą Agencji do oprocentowania w zależności od linii kredytowej nie może przekroczyć od 90 do 70% wartości nakładów inwestycyjnych. Maksymalna wysokość kredytu z dopłatą do oprocentowania nie może przekroczyć: dla gospodarstwa rolnego 4 mln zł, dla działu specjalnego produkcji rolnej 8 mln zł, dla inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych 16 mln zł. Przy zakupie akcji lub udziałów spółek zajmujących się przetwórstwem produktów rolnych lub przetwórstwem ryb wysokość kredytu nie może przekroczyć: 80% wartości akcji lub udziałów i nie może być większa niż 5 mln zł w linii dla producentów rolnych; 80% wartości akcji lub udziałów, ale nie więcej niż 4 mln zł w linii na inwestycje w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.

W zależności od linii kredytowej spłata jest rozłożona maksymalnie na 8-20 lat, a oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi od 3,2 do 2,3% rocznie. Kredyt klęskowy obrotowy jest udzielany na 4 lata, inwestycyjny do 8 lat, a oprocentowanie wynosi 0,1% w przypadku posiadania umowy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych – jest to oczywiście wymóg unijny. Kredytobiorcy, którzy nie zawarli umowy ubezpieczenia, spłacają kredyt klęskowy o procentowaniu 3,25%.