Dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwalają obniżyć do 2 proc. w skali roku oprocentowanie takich kredytów. Limity otrzymało 7 central banków:
1. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
3. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
4. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
5. Bank Zachodni WBK S.A.,
6. ING Bank Śląski S.A.,
7. Pekao S.A.

Preferencyjnie oprocentowane kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w ramach następujących linii kredytowych:
• na zakup gruntów rolnych (nKZ),
• młody rolnik (nMR),
• linie branżowe (nBR),
• na zakup użytków przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego (nGR),
• na inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji (nNT),
• podstawowa (nIP),
• dla grup producentów rolnych (nGP),
• osadnictwo rolnicze na Gruntach Skarbu Państwa (nOR).

Określone to zostało w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 22 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych kierunków działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121 z późn. zm.) oraz zakresem rzeczowym zadań do realizacji w 2010 roku.

Maksymalna wysokość udzielonego kredytu z dopłatą ARiMR, która pokrywa do ¾ oprocentowania, nie może przekroczyć:

- 80% nakładów i 4 mln zł na inwestycje w gospodarstwach rolnych;
- 70% nakładów i 8 mln zł na inwestycje w działach specjalnych produkcji rolnej;
- 70% nakładów i 16 mln zł na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych.

Rolnicy inwestujący w rozwój gospodarstwa rodzinnego mogą pokryć kredytem 90% nakładów, a zakładający gospodarstwa na warunkach osadnictwa rolniczego nawet 95%.
Maksymalny okres spłaty takich kredytów wynosi, w zależności od linii kredytowej, od 8 do 20 lat.

Decyzję o przyznaniu kredytu i jego wysokości podejmuje bank, które udziela kredytów z własnych środków. Rolnik składający w banku wniosek o kredyt wraz z planem przedsięwzięcia, które ma być finansowane, może wystąpić także o karencję w spłacie kredytu. W zależności od linii kredytowej bank może przyznać taką karencję na okres do trzech lat.

Źródło: farmer.pl