- Mnie interesuje, w jaki sposób pomóc rodzinom na wsi w opiece i zapewnieniu godnej starości swoim seniorom - rozpoczął dwudniową konferencję minister Ardanowski.

Podkreślił, że podstawowy obowiązek opieki nad seniorami spoczywa na rodzinie. - Obok wychowania dzieci, to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na nas wszystkich. Nie chcę szerzej komentować postępującego zjawiska "wypychania" ludzi starszych z domu. Możemy to tłumaczyć zabieganiem, pracą zawodową młodszych pokoleń. Nic ani nikt nie zwalnia z opieki nad rodzicami, dziadkami dorosłego człowieka. Zbyt łatwo i zbyt prosto usprawiedliwiamy lenistwo, wygodę, chęć korzystania z życia ludzi młodszych - powiedział.

Dodał, że obowiązkiem państwa jest pomoc rodzinom w zorganizowaniu opieki i zapewnieniu godnego życia osobom starszym. - Nie chodzi wyłącznie o opiekę zdrowotną, ale także o to, żeby osoby niepracujące już zawodowo mogły realizować swoje marzenia i aspiracje, wrócić do zainteresowań, które być może musieli z różnych względów odłożyć - powiedział.

Zaznaczył, że na wsparcie ze strony państwa będą mogły liczyć podmioty i instytucje, które będą realizować ideę pomocy ludziom starszym.

Minister mówił o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. - Uważamy, że jest systemem skutecznym, uwzględniającym specyfikę zawodu rolnika. Proszę, żeby podpowiedzieć jak wykorzystać potencjał ubezpieczenia, struktury, część związaną z rehabilitacją, to wszystko, czym KRUS dysponuje - powiedział.

Poprosił również o przedstawienie sugestii dotyczących obszaru doradztwa rolniczego w Polsce. - Proszę o podpowiedź, jak bardziej je wykorzystać, by było kreatorem, podpowiadało, zachęcało, tłumaczyło jak tworzyć podmioty, które będą opiekowały się ludźmi starszymi potrzebującymi pomocy i wsparcia - powiedział.

- KRUS zapewnia to, że odchodzący na emeryturę rolnicy mogą być bardziej aktywni. A to dlatego, że dbamy o bezpieczeństwo, spadła wypadkowość o ponad 70 proc. od początku działalności Kasy, edukujemy rolników, zapewniamy rehabilitację w naszych centrach. Na obszarach wiejskich niezwykle ważna jest działalność prewencyjna, bo mamy do czynienia z dużą wypadkowością. Działalność prewencyjna sprawia, że nasi seniorzy będą zdrowsi. To są działania przyszłościowe, które są niezwykle ważne - powiedziała Aleksandra Hadzik, prezes KRUS.

O problemach związanych z aktywizacją seniorów na obszarach wiejskich wypowiadali się przedstawiciele Krajowej Rady Izb Rolniczych.

- Pracuję na terenie gminy Ostróda, jestem bardzo blisko problemów ludzi starszych. Uważam, że jednym z ważniejszych problemów jest izolacja osób starszych w społeczeństwie, które często czują się samotne i niepotrzebne - powiedziała Zofia Stankiewicz z Rady do spraw kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR.

- Nie powinniśmy organizować wydarzeń tylko i wyłącznie dla ludzi starszych. Nie można ich izolować. Jeżeli mamy nauczyć szacunku dla osób starszych nasze dzieci i wnuki, to możemy to zrobić tylko poprzez wspólne działania. Na organizowane przez nas wydarzenia zapraszamy starszych, ludzi w sile wieku, młodzież i dzieci. W naszej wsi razem wyremontowaliśmy szkołę, w której obecnie prowadzimy działania. Jeśli organizujemy na mecz na boisku zapraszamy wszystkich, a nie tylko młodzież. Uważamy, że tylko "duża rodzina wiejska" daje szansę na to, żeby seniorzy czuli się w niej potrzebni - dodała.

Podczas konferencji przedstawiono najnowsze dane dotyczące sytuacji demograficznej na obszarach wiejskich wraz z charakterystyką populacji osób starszych.

- Dane demograficzne są jednoznaczne, będziemy się starzeć, coraz więcej w naszym społeczeństwie będzie ludzi w wieku podeszłym, chociaż granica aktywności się zmieni. Starzenie się polskiego społeczeństwa wynika m.in. z wydłużania się przeciętnego trwania życia. W końcu 2015 r. liczba Polaków wynosiła 38 milionów 400 tys., z czego 8,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej. W 2026 r. rozpocznie się dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej, co będzie efektem wchodzenia w okres starości powojennego wyżu demograficznego. Pomiędzy rokiem 2026 a 2040 liczba osób w wieku 80 lat i więcej zwiększy się z 1,7 mln osób do 3,4 mln - powiedziała Małgorzata Cierniak-Piotrowska, naczelnik Wydziału Statystyki Ludności i Analiz GUS.