3 kwietnia br. piętnastu bankom przyznano dodatkowe limity w kwocie 672,8 mln zł na finansowanie tych przedsięwzięć. Środki te, pozwolą na uruchomienie kredytów w wysokości 1 946,2 mln zł, w tym:

- w grupie kredytów o największych preferencjach (tj. linii kredytowych: dla młodych rolników (MR), dla grup producentów rolnych (GP), przeznaczonych na zakup ziemi (KZ), na inwestycje w zakresie nowych technologii (NT), oraz na zakup gospodarstw rolnych przeznaczonych na utworzenie gospodarstw rodzinnych - GR)