Chodzi o kredyty, które zostały wdrożone przez ARiMR pod koniec 2010 roku. W przypadku takich kredytów Agencja spłaca część kapitału zaciągniętego przez rolnika kredytu, a nie część oprocentowania.

Ta linia kredytowa umożliwia Agencji spłatę za rolnika do 75 tysięcy złotych zaciągniętego kredytu, ale nie może to być więcej niż 35 proc. całości otrzymanego kredytu. Dopłata jest realizowana w dwóch etapach: w pierwszym rolnik otrzymuje 75 proc. kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji, a pozostałe 25 proc. dostaje na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kredytu. Tego rodzaju kredyty można zaciągać na okres od 5 do 10 lat.

Od 18 lutego br. ARiMR udostępni współpracującym z nią bankom pieniądze na ten cel - podaje Departament Komunikacji Społecznej ARiMR.

O kredyty z częściową spłatą kapitału rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Banku Śląskim S.A. oraz Banku PEKAO S.A.

Agencja przypomina, że w bankach współpracujących z ARiMR są również dostępne preferencyjne kredyty inwestycyjne dla rolników, oprocentowane dla kredytobiorcy w wysokości 3 proc. w skali roku (resztę dopłaca ARiMR). Limit dopłat do oprocentowania w pierwszym kwartale br,. wynosi 7,4 mln zł. Kwota ta pozwoli udzielić w tym czasie kredytów na łączną kwotę ok. 750 mln zł.

W bankach dostępne są też tzw. kredyty klęskowe. W zależności od poniesionych straty spowodowanych przez m.in. suszę, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi rolnik można starać się o kredyt inwestycyjny lub obrotowy. W pierwszym kwartale br. Agencja może przekazać na dopłatę do oprocentowania tych kredytów 2,8 mln zł

Na takie kredyty w całym 2014 r. banki mają 959 mln zł.

Kredyty klęskowe udzielają banki: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Bank S.A. i zrzeszone w nich banki spółdzielczi oraz Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank PEKAO S.A. oraz Bank BZ WBK S.A.

Wysokość oprocentowania kredytów klęskowych zależy od tego, czy rolnik posiada stosowne ubezpieczenia od skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli ma takie ubezpieczenie zapłaci za kredyt 1,5 proc. w skali roku. Natomiast jeżeli nie posiada takiego ubezpieczanie oprocentowanie wyniesie ok. 2,8 proc