Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało, że oszczędności w zaplanowanym na 2013 r. budżecie państwa, do poczynienia  których zostało zmuszone, nie dotkną rolników. Ale faktem jest, że 365,6 mln zł to „oszczędności” powstałe w dopłatach do oprocentowania kredytów w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5 proc. do 2,75 proc. Czy nie dotknie to rolników zabiegających o kredyty? Czy pieniądze te nie powinny trafić na następne kredyty, a nie z powrotem do budżetu?

Jak zapewnia ARiMR, nie ma obawy, że środków na kredyty będzie za mało:

„Agencja w dniu 26-06-2013 r. określiła współpracującym bankom limity akcji kredytowej i dopłat na 2013 r. do nowoudzielanych kredytów inwestycyjnych - poinformowano. -  Przyznana bankom akcja kredytowa na 2013 r. dla w/w kredytów wynosi 3 mld zł. Kwota ta jest porównywalna do kwot, jakie banki otrzymywały w latach ubiegłych na w/w kredyty.

W okresie  01.01-31.07.2013 r. banki współpracujące udzieliły kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę 1,5 mld zł i w chwili obecnej Agencja nie posiada sygnałów z banków współpracujących o braku środków na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i zdaniem Agencji kwoty określone bankom na 2013 r. są w pełni wystarczające.”