Limity te będą udostępnione na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR.

Rolnicy będą mogli ubiegać się o kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02). Przewidziano limit akcji kredytowej w wysokości 250 mln zł, a na dopłaty do oprocentowania kredytów przewidziano 5 mln zł.

Na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk) Agencja przeznaczy 8 mln zł.

ARiMR dodała, że limit akcji kredytowej przeznczony na kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) wynosi 50 mln zł, a środki na dopłaty do oprocentowania tych kredytów wyniosą 0,7 mln zł.

O kredyty rolnicy mogą się ubiegać w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz w bankach: BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy. Kredytów na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (z linii KR) udzielają: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bank S.A., a także zrzeszone i współpracujące z nimi Banki Spółdzielcze.

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce "Pomoc krajowa" na stronie internetowej ARiMR - www.arimr.gov.pl/