Oznacza to, że kwota udostępniona kredytobiorcom w pierwszych czterech miesiącach br. wynosi łącznie 2,4 mld zł. Jest to limit prawie pięciokrotnie wyższy niż kwota kredytów uruchomionych w analogicznym okresie ub. r.

W I kwartale br. banki współpracujące z Agencją udzieliły kredytów z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania na łączną kwotę blisko 1 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2006 r. kwota udzielonych kredytów wzrosła prawie trzykrotnie. Do końca miesiąca banki planują udzielić kredytów objętych dopłatami Agencji do oprocentowania na kwotę niemalże 1,5 mld zł.

Kredyty preferencyjne na obecnie obowiązujących zasadach mogą być udzielane do dnia 30 kwietnia 2007r., bowiem tego dnia wygasa trzyletni okres po wejściu Polski do UE, w którym obecne zasady pomocy krajowej mogły funkcjonować. Wynika to z ustaleń traktatowych, które zostały ustalone w Kopenhadze podczas negocjacji polskiego rządu warunków wstąpienia naszego kraju do UE. ARiMR poinformuje o zasadach ubiegania się o dalsze kredyty preferencyjne, które będą dostępne po 30 kwietnia br.

Obecnie trwają prace nad uproszczeniem zasad ubiegania się o kredyty preferencyjne dla rolników i podmiotów branży rolno-spożywczej, które są finansowane z polskiego budżetu. ARiMR planuje, że nowe umowy z bankami na udzielanie kredytów z dopłatami do oprocentowania zostaną zawarte w pierwszej połowie br.

Źródło: ARiMR