Nowi klienci banku ubiegający się o kredyt inwestycyjny, kredyt Unia +, kredyt preferencyjny oraz kredyty obrotowe mogą z nich skorzystać bez prowizji przygotowawczej.  

– Od wielu lat wspieramy właścicieli firm przetwórczych, dzięki naszemu doświadczeniu mogą oni liczyć na profesjonalną pomoc w doborze form finansowania odpowiednich dla planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz sprawną obsługę kredytów – powiedział Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas. Nasza najnowsza propozycja odpowiada zarówno na bieżące potrzeby firm przetwórczych, jak również może być pomocna w realizacji inwestycji – podkreśla Maciej Piskorski. 

Oferta dostępna jest do końca 2017 roku.

Klienci mogą skorzystać z szerokiej oferty kredytów Banku BGŻ BNP Paribas, w tym:  

Kredyt Unia+

Umożliwia sfinansowanie nie tylko kosztów kwalifikowanych projektu, ale także całkowitych kosztów inwestycji. Kredyt będzie udzielany na okres do 15 lat, z możliwą karencją w spłacie kapitału do 2 lat. W uzasadnionych przypadkach bank może wyrazić zgodę na przeznaczenie dotacji na inny cel, związany z prowadzoną działalnością, niekoniecznie na spłatę kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę referencyjną i marżę banku, która zawsze jest ustalana indywidualnie z klientem. Oprocentowanie Kredytu Unia+ jest niższe niż oprocentowanie komercyjnego kredytu inwestycyjnego. Minimalny udział własny wynosi 10 proc. 

Kredyty preferencyjne

Przedsiębiorstwa rolne, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub których całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro, mogą liczyć na wsparcie kredytem z dopłatami do oprocentowania realizowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.